Proširenje vodovodnih ogranaka na Pazinštini

Ilustracija (Arhiva)
Ilustracija (Arhiva)

Planom izgradnje vodoopskrbnih objekata u poboljšanje vodoopskrbe na području grada Pazina ove će se godine uložiti 860 tisuća kuna. Ova će se sredstva osigurati temeljem gradske odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe koja za sve kategorije potrošača iznosi jednu kunu po metru prostornom isporučene vode.

Ukupno procijenjeni iznos naknade za razvoj sustava vodoopskrbe na području Pazina koji će se namjenski utrošiti u 2016. godini iznosi 860 tisuća kuna. Od toga 450 tisuća kuna planira se utrošiti za vodovodni ogranak Jelenčići te po 100 tisuća kuna za vodovodne ogranke u Ulici stareh kostanji do željezničkog kolodvora i vodovodni ogranak Belci, a 10 tisuća kuna za vodovodni ogranak Cvitani.

Na proširenje vodoopskrbne mreže na području grada Pazina uložit će se 200 tisuća kuna. Naime, pod time se podrazumijeva sufinanciranje izgradnje vodovodnih ogranaka za koje će tijekom ove godine investitori dati zahtjeve, a nisu pojedinačno planirani u Planu investicijskog ulaganja u 2016. Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, isporučitelja vodne usluge za vodoopskrbu. Ti će troškovi proizaći iz zahtjeva investitoru ili novonastalih potreba izgradnje novih vodovodnih ogranaka za priključenje na već postojeću vodovodnu mrežu u naseljima.

Sredstva za ostvarenje ovog plana predvidjet će se u Planu investicijskog ulaganja u Planu poslovanja Istarskog vodovoda Buzet za 2016., o kojem će o ovisiti i dinamika gradnje, kaže Danile Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, očekujući da će se predloženi program realizirati do konca godine. (M. R.)               


Podijeli: Facebook Twiter