Prodaje se devet parcela u Umagu i Savudriji

Prodaje se i ruševna jednokatnica u naselju Valica kod Umaga
Prodaje se i ruševna jednokatnica u naselju Valica kod Umaga

Grad Umag je raspisao javni natječaj za prodaju devet gradskih nekretnina na području katastarske općine Umag i Savudrija. Ukupna početna cijena svih nekretnina iznosi 8,4 milijuna kuna. Prodaju se zemljišta u građevinskom području u Bašaniji u Moeli,  Vrhu,  Zambratiji, u Srbarici, u Murinama, Špinelu te ruševine u Valici.

Zemljište na području naselja Bašanija površine 378 kvadrata nalazi se unutar granica izgrađenog dijela naselja. Početna cijena iznosi 725.240 kuna. Sljedeća nekretnina u Umagu smještena je unutar granica izgrađenog dijela građevinskog područja u Moeli, unutar zaštićenog obalnog područja mora. Nalazi se u prostornoj cjelini označenoj kao ''MO-V'' predviđena za sportske terene s igralištem za odbojku i tenis. Površine je 1.509 kvadrata, a početna cijena iznosi 1.662.074 kuna.

Najveće površine je zemljište u Vrhu,  3.667 četvornih metara, smješten unutar granica neizgrađenog dijela građevinskog područja  Umaga u kojem je propisana obveza izrade prostornog plana užeg područja. Naime, do donošenja navedenog urbanističkog plana uređenja ne može se izdati akt za gradnju nove građevine. Također, predmetna čestica nema direktan pristup s javne prometne površine. Početna cijena je 1.949.660 kuna.

U naselju Zambratija – Monteneto prodaje se zemljište površine 779 kvadrata, a namjena je stambena. Postoji i mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu, jer je sustav odvodnje otpadnih voda izgrađen. Početna cijena je 591.763 kuna.

Na području naselja Srbarica prodaje se zemljište veličine 1.074 četvornih metara, Početna cijena iznosi 571.335. Pristup zemljištu može se ostvariti preko glavne prometnice Umag - Plovanija, ali je u svrhu ishođenja akta za gradnju potrebno ishoditi i cestovne uvjete građenja za pristup neposredno sa navedene prometnice.

Nekretnine koje su predmet prodaje, nalaze se i u građevinskom području naselja Murine, veličine 1.257 kvadrata, a planirana je izgradnja stambene građevine. Cijena iznosi 620.767 kuna. Na nekretnini oznake k.č.br. 4783/5 k.o. Umag, veličine 1.137 m2, planirana je izgradnja individualne stambene građevine. Cijena nekretnine iznosi 561.557,00 kn. Pristup objema nekretninama se ostvaruje preko neasfaltiranog puta u vlasništvu Grada Umaga.

Nekretnina k.č.br. 5173/1 k.o. Umag, nalazi se u građevinskom području U naselju Špinel, prodaje se čestica veličine 1.854 m2, za 782.314 kuna.

U naselju Valica u k. o. Savudrija prodaju se dvije čestice kao cjelina. Nekretnine predstavljaju ruševnu samostojeću jednokatnicu površine 1.875 kvadrata i dvorište veličine 301 kvadrat. Zgrada je u ruševnom, derutnom stanju, te kao takva nije upotrebljiva. Cijena ovih nekretnina iznosi 934.517 kuna.

Posljednji dan za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina izloženih na ovom javnom natječaju je danas, 30. rujan. Više informacija može se dobiti u umaškoj gradskoj upravi ili na www.umag.hr.

- Od 9 nekretnina izloženih putem javnog natječaja, KLASA: 944-01/15-01/53, URBROJ: 2105/05-01/01-15-6 objavljenog dana 15. rujna 2015. godine, 6 nekretnina je izloženo prvi puta, 3 nekretnine se izlažu u ponovljenom postupku. Vrijednost svake pojedine nekretnine koja se izlaže na javnom natječaju utvrđuje sudski vještak, procjenitelj. Zaključkom Gradskog vijeća, Ured Grada je, npr. u slučaju ne dostave niti jedne ponude za prodaju nekretnina, odnosno ukoliko se ista ne otuđi (proda), ovlašten raspisati novi natječaj te izložiti neprodanu nekretninu na prodaju. Sve pristigle ponude otvoriti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Umaga na sjednici koja će biti održana dana 05. listopada 2015. godine.  Konačnu odluku o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja po natječaju od 15. rujna 2015. godine donijeti će Gradsko vijeće, izjavila je pročelnica UO za pravne poslove i upravljanje imovinom, Maja Galović. (Tea GRGIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter