Presuda Suda EU oko kredita u švicarcima trebala bi biti obvezujuća i za hrvatske sudove


Presudu Suda EU, kojom je na zahtjev žalbenog suda iz Rumunjske vezano uz predmet dužnika u švicarskim francima (CHF) presuđeno u korist potrošača, u Udruzi Franak nazivaju povijesnom pobjedom za sve dužnike u CHF te smatraju da bi ona morala biti obvezujuća za hrvatske sudove, kao i da je dobra polazišna osnova za obranu na arbitražnom sudu u Washingtonu.    

U rumunjskom procesu, koji je na prvome stupnju završen u korist banke, tužitelj je u žalbi tvrdio da je banka mogla predvidjeti promjene i fluktuacije tečaja švicarskog franka te da je u tom smislu tečajni rizik bio prikazan nepotpuno, a banka nije objasnila da švicarski franak znatno fluktuira u odnosu na rumunjski lej, kazao je na konferenciji za novinare u četvrtak Denis Smajo iz Udruge Franak, iznoseći kronologiju presude Suda EU od 20. rujna 2017., koju  je donio  u predmetu C-186/16, na zahtjev žalbenog suda iz Rumunjske.

Sud EU-a odlučio je da je banka potrošaču treba dati dovoljno informacija za razborite i informirane odluke potrošača o kreditu, da informacije moraju biti jasne na gramatičkoj i formalnoj razini, kao i da mora biti jasno izloženo funkcioniranje mehanizma ugovora i to valutne klauzule samostalno te u kombinaciji s drugim ugovornim odredbama.

U presudi Suda EU stoji i da nije dovoljno samo to da prosječni potrošač može razumjeti da tečaj može rasti i padati, nego da potrošač na temelju informacija mora znati procijeniti potencijalne znatne ekonomske posljedice koje bi valutna klauzula mogla uzrokovati u budućnosti, naveo je Smajo.

U jednom od zaključaka EU suda stoji i kako nacionalni sud na temelju svega navedenoga mora ocijeniti nepoštenost valutne klauzule, primjerice da se kod odlučivanja o nepoštenosti ugovorne odredbe moraju uzeti u obzir vrijeme sklapanja ugovora i sve okolnosti za koje je banka kao stručnjak i profesionalac mogla znati kod ponude kredita, a koje su kasnije mogle utjecati na izvršenje ugovora.

U Udruzi Franak smatraju stoga da najnovija presuda Suda EU-a nedvojbeno nalaže hrvatskom Vrhovnome sudu da u ponovljenoj reviziji mora procijeniti nepoštenost ugovorene valutne klauzule CHF za svih osam tuženih banaka, kao što je to naloženo i od strane Ustavnoga suda RH u prosincu 2016.

Isto tako Vrhovni sud, ističu, mora ocijeniti je li banka postupala u dobroj vjeri u pogledu izostanka informiranja u vezi s mogućim promjenama tečaja i rizicima svojstvenima sklapanju ugovora u stranoj valuti, prije svega uzevši u obzir stručnost i znanje banke kao pružatelja takve vrste usluge te ocijeniti je li razumno očekivati da bi potrošači prihvatili spornu odredbu da su bili upoznati sa svim rizicima kojima se izlažu.

U Udruzi priželjkuju da se Vrhovni sud prikloni presudi suca Radovana Dobronića, koji je utvrdio da CHF nije stabilna valuta, da se CHF pokrivao derivatnim izvedenicama, a ne depozitima građana ili stranim kreditima, da je to valuta u koju bježi kapital u vrijeme krize te da HNB štiti tečaj kune u odnosu na euro, ali ne i u odnosu na CHF.

"Sud EU ovom je presudom potvrdio sve ono što Udruga Franak iznosi godinama", istaknuo je član Udruge Franak i saborski zastupnik Goran Aleksić, dodavši kako je spomenuta presuda iznimno značajna, jer se radi o presudi Suda EU čije su presude obvezujuće za sve sudove članica EU, pa prema tome obvezuju i sve sudove u Hrvatskoj.

Ako Vrhovni sud potvrdi presudu suca Radovana Dobronića, kaže Aleksić, otvaraju se sljedeće mogućnosti: da se svi postojeći CHF krediti reobračunaju u kunske po početnom tečaju i početnoj fiksnoj kamatnoj stopi, potom da se svi konvertirani CHF krediti, sada euro krediti, ponovo reobračunaju u kunske u skladu s otplatnim planom po početnom tečaju i početnoj fiksnoj kamatnoj stopi i na kraju da se svi bivši CHF dužnici koji su refinancirali ili otplatili kredite obeštete za razliku koja slijedi iz otplatnoga plana po početnome tečaju i fiksnoj početnoj kamatnoj stopi.

"Ako Vrhovni sud ponovo odluči kao i prvi put te odluči suditi protivno pravu Europske unije i odluke Suda EU, Udruga Franak dostavit će preko udruge Potrošač novu tužbu na Ustavni sud", istaknuo je uz ostalo Aleksić.

Po njemu, presuda Suda EU potvrđuje i tvrdnje Udruge da je arbitražni centar u Washingtonu nenadležan za odlučivanje u sporu koji je Unicredit pokrenuo protiv Hrvatske zbog konverzije CHF kredita, kao i da se taj postupak vodi potpuno neosnovano. Arbitražni centar nije dio sudskoga sustava Europske unije pa stoga njegove odluke nisu i ne mogu biti u skladu s EU pravom, tvrde naime u Udruzi Franak.

Njegove je riječi potvrdio i stručnjak za EU pravo i kandidat za Ustavnog suca Goran Selanec, koji je kazao da takva presuda i Hrvatsku stavlja u povoljan položaj u odnosu na Zakon o konverziji.

"Jedan od razloga u kojem Hrvatska brani Zakon o konverziji je da je on bio nužno neophodan zbog načina na kojeg su banke tretirale potrošače i nisu se htjele prilagoditi činjenici da se radi o izuzetno rizičnom poslu te da je takav zakon onda bio jedini način koji u tom trenutku Hrvatska može povući da presječe gordijski čvor i zaštiti one koji su se našli u nevolji. Mislim da je Hrvatska u prilično povoljnoj situaciji  što se tiče opravdanja Zakona o konverziji i da joj je puno bolji prostor za obranu toga i raspravu o tome je li taj zakon bio dovoljno dobar i razmjeran EU pravni poredak nego neke arbitraže u SAD-u", naveo je Selanec. (Hina)


Podijeli: Facebook Twiter