Predstavljena monografija slikara Emila Bobanovica Colica

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Na promociji dugo ocekivane monografije akademskog slikara Emila Bobanovica Colica "Duh djetinjstva" u labinskom Malom kazalištu publici nije trebalo izložiti nijedno umjetnikovo djelo da se uvjeri u potpuno pogodeni naziv knjige.

Vitalni 86-godišnjak, kojemu je na oko 150 stranica ukoricen presjek stvaralaštva, u startu je svecarsku priliku lišio poslovicne uštogljenosti: prekidao je govornike upadicama, kazivao anegdote, no toliko lucidno, lišeno dociranja, ni na tren zamorno, sve vrijeme ne skidajuci osmijeh s lica, ma baš kao kakav vjecno zaigrani djecarac nepoderive energije.

Akademik Tonko Maroevic, autor je teksta o umjetnikovom životu i djelu u monografiji.

"Za Bobanovica Colica nije pretjerano kazati da je uvijek ostao vjeran mediteranskim korijenima, a sa svakim novim djelom sve je više uranjao u neposredno doživljeni južnodalmatinski, pelješki, zavicajni kunski krajolik i odgovarajucu pomorsku ili primorsku tematiku. Kao slikar i kao kipar težio je jasnoci i prvotnosti kakve mu je dala intenzivna atmosfera juga i osjecanje organske povezanosti s prirodom", zapisao je Maroevic.

"Duh djetinjstva", naime, slika je iz 2006. i istoimeni recentniji ciklus, a poslužila je kao naslov monografije jer, kako objašnjava Maroevic, predstavlja sintezu umjetnikova stvaralaštva, fazu koja akumulira njegove odlike: zvucan kolorit i temperamentnu gestiku, dramaticnu fakturu i težnju reljefnosti, naglašene kontraste i ekspanzivnost obrisa.

Emil pripada generaciji umjetnika iz atelijera koji su 70-ih i 80-ih godina doprinijeli da labinska likovna umjetnost dosegne vrhunac. Tada je odlazak u galerije bio pravi socijalni dogadaj, rekla je bivša voditeljica gradske galerije Sabina Salamon, priznajuci da joj je laknulo kada je koncem 2011., nakon pet i pol godina, otisnut "Duh djetinjstva".

Naglasila je doprinos clana uredništva knjige, pokojnog Predraga Spasojevica, koji uz Feodoru Gubaš potpisuje i graficko oblikovanje: on je, naime, predložio naziv monografije. Autori fotografija djela u knjizi su Boris Cvjetanovic i Stanko Vrtovec. (I. RADIC)


Podijeli: Facebook Twiter