Predlaganje kandidacijskih lista za lokalne izbore do 4. svibnja

Ilustracija (Foto: Arhiva)
Ilustracija (Foto: Arhiva)

Danas, 20. travnja, stupa na snagu odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju o izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stoga iz Županijskog izbornog povjerenstva Istarske županije upozoravaju kako je Zakonom o lokalnim izborima propisano da kandidacijske liste i kandidature moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana, od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora. Podsjećaju kako taj rok ističe 4. svibnja 2017., te kako će se izbori održati u nedjelju 21. svibnja 2017.

Uz prijedlog kandidacijske liste i kandidature treba dostaviti očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, odnosno kandidaturi, ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva, te potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa. Postupak izdavanja navedene potvrde opisan je na web stranicama Ministarstva pravosuđa https://pravosudje.gov.hr/vijesti/izdavanje-potvrda-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije/15595, upućuju iz Županijskog izbornog povjerenstva Istarske županije.

Novina u ovim lokalnim izborima je da će nadležno izborno povjerenstvo putem aplikacije koja će se koristiti u postupku provedbe izbora, putem broja osobne iskaznice vršiti provjeru svakog podupirača kandidacijske liste, odnosno kandidature. Stoga poziva da se prigodom prikupljanja potpisa birača posebna pozornost obratiti na urednost, čitkost i točnost svakog upisa u obrascima za provedbu izbora. Kako se ne bi dogodilo da kandidacijska lista, odnosno kandidatura, bude odbijena zbog nedovoljnog broja potpisa birača, budući da se neće prihvatiti potpis birača kojeg se zbog nečitkog ili netočnog upisa podataka (ime i prezime, broj osobne iskaznice, adresa i slično) ne bude moglo provjeriti.

Radi toga, Izborno povjerenstvo moli političke stranke da kandidacijske liste i kandidature nadležnom izbornom povjerenstvu predaju što ranije, kako bi se eventualni ispravci ili dopune lista mogle izvršiti do isteka krajnjeg roka za predaju lista, dakle do 4. svibnja 2017. do 24,00 sata. Ukoliko u prijedlogu kandidacijskih lista, odnosno kandidatura, kandidat na listi navede i akademski i stručni naziv i akademski stupanj kandidata, uz listu je potrebno dostaviti i preslik odgovarajuće isprave (potvrde, svjedodžbe, diplome ili drugog dokumenta).

U suprotnom, nadležno izborno povjerenstvo neće prihvatiti korištenje akademskog i stručnog naziva i akademskog stupnja kandidata, koji je naveden na prijedlogu kandidacijske liste, koji zbog toga neće biti naveden uz ime i prezime kandidata na rješenju kojim se utvrđuje pravovaljanost kandidacijske liste, na zbirnoj listi, niti na glasačkom listiću. Prilikom predlaganja kandidacijskih lista na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predlagatelji kandidacijskih lista, dakle političke stranke i birači dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama, u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.

Osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji ako je zastupljenost jednog spola na kandidacijskoj listi niža od 40 posto.

Županijsko izborno povjerenstvo IŽ upućuje političke stranke da će nakon stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju lokalnih izbora na web stranicama DIP-a u prodavaonicama Narodnih novina biti dostupni obrasci za postupak kandidiranja na lokalnim izborima, te da se ne smiju koristit obrasci koji su se koristili na dosadašnjim redovnim i prijevremenim lokalnim izborima. (M. RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter