Povijesni muzej Istre postaje i pomorski

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Povijesni muzej Istre postat ce i pomorski muzej Istre, prema potvrdi Vladimira Torbice, županijskog procelnika za kulturu, i Gracijana Kešca, ravnatelja Povijesnog muzeja Istre.

Posljednjih se nekoliko godina u javnosti u više navrata spominjala potreba osnivanja pomorskog muzeja Istre. Prošle je godine ta namjera aktualizirana i u Istarskoj kulturnoj strategiji. Spominju se razne lokacije, a od 2007. donedavno predstavnici vlasti najavljivali su otvaranje tog muzeja u prostorima stare tiskare, zgradi Admiraliteta, a spominjao se i Muzil.

No, tu ce skrb preuzeti Povijesni muzej Istre. To je jedino realno, nemamo uvjeta za drugo rješenje i druge lokacije, kratko je komentirao Torbica.- Smatramo da Povijesni muzej Istre ispunjava zadacu koju mu nalaže i Istarska kulturna strategija, odnosno potrebu redefiniranja podrucja djelovanja Povijesnog muzeja Istre na nacin da on svojim djelovanjem obuhvati i pomorsku baštinu Istre te da se time naglasi pomorski aspekt istarske kulture. Bogati fundus Povijesnog muzeja Istre koji se odnosi na pomorstvo i brodogradnju u funkciji je te zadace, kaže Kešac, koji potvrduje da ce se predvidenom sanacijom i zaštitom izložbenih prostorija muzeja, a koje su vec u tijeku, stvoriti uvjeti i za izložbenu prezentaciju tog fundusa.

Kešac je podsjetio da se u Puli pred kraj 19. stoljeca u sklopu Arsenala nalazio austrougarski pomorski muzej, jedan od prvih te vrste u svijetu.

Istice i da Povijesni muzej Istre posjeduje fundus od preko 50 tisuca predmeta, od cega je više od pet tisuce onih koji se odnose na pomorsku i brodogradevnu tradiciju Pule i Istre.


Podijeli: Facebook Twiter