Popunjavanje mozaika istarske prošlosti

Marcus Liedeck (M. RIMANIĆ)
Marcus Liedeck (M. RIMANIĆ)

"Austrijska Istra - Ysterrreich" projekt je Istarskog arhivističkog društva potaknut inicijativom Markusa Leidecka, djelatnika Državnog arhiva u Pazinu, a odnosi se na istraživanje i identificiranje građe koja provenijencijom pripada svjetovnim i crkvenim stvarateljima na području nekadašnje Pazinske knežije, odnosno austrijskom dijelu Istre.

Ovo područje danas obuhvaća Grad Pazina i općine Pazinštine, zatim područje današnje Labinštine, Brseča, Mošćeničke Drage, Lovrana i još nekih krajeva s istočne strane Učke. Razdoblje austrijske Istre proteže se od 1374. do 1797. godine, a obuhvaćalo je Pazinski kapetanat i grofoviju, gospoštije Kožljak, Lupoglav i Kršan, Pićansku biskupiju te Kapetanat i gospoštiju Kastav.

Istarsko arhivističko društvo istraživanje će provoditi uvidom u objavljene izvore, radom na terenu te istraživanjem fondova arhiva, knjižnica i muzeja u Hrvatskoj i inozemstvu poglavito Sloveniji, Austriji, Italiji i Vatikanu.

Projekt će trajati pet godina, a vrijedan je 180 tisuća kuna. Za sada su ugovor o njegovom sufinanciraju potpisali Grad Pazin i općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. Budući da se radi o širem području, zapravo cijelom području "Ysterrreicha", koje se spominje u novom vijeku, Leideck dodaje da će se izvori sufinanciranja tražiti i od jedinica lokalne samouprave koje danas djeluju na tim područjima.

- Zbog uništenja velikog dijela arhivskog gradiva okružnih upravno-sudbenih tijela - Kapetanata, vlastelinstava - Pazinske grofovije i gospoštija te Pićanske biskupije u razdoblju Prve austrijske uprave, prvog i najrelevantnijeg temelja za povijesna istraživanja područja središnje i istočne Istre te Liburnije za razdoblje srednjeg i novog vijeka, pojavio se nedostatak izvora koji dovodi do nedorečenosti prošlosti ovog područja, pojašnjava Leideck.

Daljnji problem u istraživanju prošlosti središnje i istočne Istre predstavlja raspršenost dijela, uglavnom fragmenata, gradiva koje provenijencijom pripada ovdašnjim stvarateljima, kao i gradiva župa s glagoljaškom tradicijom središnje i istočne Istre koje je zbog povijesnih okolnosti preuzeto ili oduzeto od stvaratelja.

Projektom "Ysterrreich" u prvom se redu nastoji ustanoviti i evidentirati postojanje arhivskog gradiva koje provenijencijom pripada stvarateljima u austrijskoj Istri i dopunskih izvora za proučavanje povijesti ovih područja, da bi se ovi izvori mogli prepustiti istraživačima na interpretaciju i analizu sadržaja.

U konačnici, odabrano relevantno gradivo objavit će se kroz tematski inventar, transkripcije, transliteracije i prijevode. Projekt obuhvaća i postavljanje tematske izložbe panoa prema mjesnoj nadležnosti stvaratelja u ustanovama u kojima je gradivo pohranjeno.

Do izložbe ima još mnogo posla jer prethode joj istraživanja u Hrvatskom državnom arhivu, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Arhivu HAZU-a u Zagrebu, zatim Narodnoj i univerzitetnoj knjižnici i Arhivu Republike Slovenije u Ljubljani. Istraživanjem će biti obuhvaćeni Steiermärkisches Landesarchiv u Grazu, Österreichisches Staatsarchiv, Österreichische National bibliothek u Beču, Archivio di Stato di Trieste, Archivio Storico diocesano di Trieste, Archivio di Stato di Venezia, Archivio di Stato di Udine, Archivio di Stato di Gorizia i Archivio segreto Vaticano, ali i druge ustanove i uredi. (M. RIMANIĆ)    


Podijeli: Facebook Twiter