Poplavljena polja u Raškoj dolini

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Pljusak, koji je gotovo da nije prestajao u noci sa srijede na cetvrtak, prouzrocio je plavljenje zasijanih polja u Raškoj dolini. Uzrok su tri slabe tocke nasipa obuhvatnih kanala: radovi na gradilištu ceste Most Raša - Barban, neobnovljeni dio na južnom ulazu u grad i neispravan ispusni ventil izvora Fontegaja.

Hrvatske vode, tocnije labinska vodnogospodarska ispostava Raša - Boljuncica, izmjerile su 90 litara kiše, a Vodovod Labin na mjernoj postaji Fontegaja 86 litara po cetvornom metru. U srijedu je na izvoru zabilježeno 20, a u utorak 13 litara po kvadratu.

Zbog naglog podizanja vodostaja u glavnim površinskim vodotocima i u kanalskoj mreži Hrvatske vode su u cetvrtak u jutarnjim satima proglasile redovite mjere obrane od poplave za rijeku Rašu na postajama Potpican i Most Raša. Problemi su nastali na obuhvatnom kanalu broj 5 i sabirnom kanalu Foška, na kojima Hrvatske ceste, u sklopu obnove prometnice Labin - Barban, rekonstruiraju mostove.Naime, za potrebe radova kanali su oko mostova pregradeni zemljanim zagatima tj. svojevrsnim nasipima, a voda preusmjerena u premosnice. Pokazalo se da su one premalog kapaciteta za nadolazecu vodu pa je došlo do plavljenja, nakon cega je izvodac radova uklonio pregrade. Takoder je na zahtjev Hrvatskih voda uklonjena skela s glavnog mosta preko rijeke Raše, postavljena zbog širenja nogostupa, da ne bi došlo do zacepljenja i zatvaranja protocnog profila.

Poplava u Raši najviše je zaprijetila kuci Darija Fileza, kojemu je zamalo doprla u dvorište, a poplavila mu je njive. Voda je navirala s dvije strane, preko neobnovljenog nasipa i iz izvora Fontegaja ciji ventil nije propuštao vodu u obuhvatni kanal pa se ona prelijevala lijevo i desno od njega. Uzrok takvih posljedica vidi u nemaru Opcine i Vodovoda Labin.

- Opcina je trebala riješiti imovinskopravne odnose da Hrvatske vode mogu dovršiti tih tristotinjak metara nasipa. Koliko znam, ima nas trinaest vlasnika parcela od kojih bismo nas dvanaest odmah potpisali pristanak za izgradnju pristupnog puta, a samo jedan je protiv. Vodovod sam takoder upozoravao na neispravan ventil, ali nisu imali sluha, kaže on.

Nacelnik Josip Knapic kazao nam je u telefonskom razgovoru da je Opcina pokušavala sazvati sastanak vlasnika parcela, ali je problem u tome što su nekima nepoznata boravišta ili su zemljišta dali u najam.

- Nakon ovoga necemo više cekati, novi pozivi za sastanak idu u ponedjeljak, a održat cemo ga s onima koji se odazovu, odlucan je prvi covjek Opcine.

Iz Vodovoda doznajemo da zemljište na kojemu se nalazi zaglavljeni ventil ne pripada njima, nego Hrvatskim vodama, pa su one nadležne za rješavanje tog problema, a u toj tvrtki kažu da tek trebaju vidjeti o cemu se radi.


Podijeli: Facebook Twiter