Polica od 22 milijuna: Svi radnici HAC ONC-a osigurani kao menadžeri

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Namjerno neizricanje istine, namjerna prevara ili propust, namjerno nezakonito stjecanje profita ili financijskih prednosti do trenutka kada se navedeno dokaže pravomoćnom sudskom presudom bez mogućnosti žalbe, pokriveno je policom osiguranja, koju je Uprava državne tvrtke HAC ONC sklopila s tvrtkom Croatia osiguranje. Riječ je o polici osiguranja od menadžerske odgovornosti, koju je Uprava HAC ONC-a potpisala, a HAC ONC platio, kako bi se zaštitio od moguće poslovne štete. Takva vrsta osiguranja menadžera u stranim tvrtkama nije rijetkost pogotovo kad je riječ o velikim korporacijama.  U Hrvatskoj je ovakvo osiguranje slabo zastupljeno, pogotovo kad su u pitanju javne tvrtke. 

Predsjednica Uprave HAC ONC-a Slavica Grđan potpisala je Ugovor o osiguranju od menadžerske odgovornosti 26. siječnja ove godine uz ugrađenu odredbu da se isti primjenjuje retroaktivno, odnosno od 8. siječnja ove godine. U ime Croatia osiguranja ugovor su potpisali predsjednik Uprave Sanel Volarić i član Uprave Nikola Mišetić. 

Ukupna godišnja premija iznosi 66.170,53 kune i oslobođena je PDV-a po Zakonu o PDV-u. Tu svotu je HAC ONC već jednokratno uplatio osiguratelju. Osigurana svota, odnosno limit pokrića po štetnom događaju agregatno godišnje iznosi čak 22 milijuna kuna, a mjesto izvršenja usluge je cijeli svijet isključujući Sjevernu Ameriku. Ono što je posebnost ovog ugovora osiguranja od menadžerske odgovornosti jest činjenica da se on odnosi na sve zaposlenike HAC ONC-a, a ne samo na članove Uprave i Nadzornog odbora. U slučaju nastalog štetnog događaja po HAC ONC polica između ostalog pokriva troškove obrane osiguranika, pravnog zastupanja i jamčevine, iznose naknade štete i troškova postupka, kamate za razdoblje prije i poslije presude, trošak putovanja i smještaja povezanih s odštetnim zahtjevom, troškove popravljanja ugleda, kao i usluga savjetovanja psihijatra i psihologa.

U odgovoru HAC ONC-a na upit naše redakcije navodi se kako je osiguranje od odgovornosti upravljačkog tima postalo stalna praksa dobrog korporativnog upravljanja. 

– Osiguranik naše police je tvrtka HAC-ONC d.o.o. i svi zaposlenici, a ne Uprava imenom i prezimenom što je bila prijašnja praksa. Poslovi naplate cestarine, a osobito održavanje autoceste podrazumijevaju kontinuirano pružanje usluge velikom broju korisnika tijekom čega postoji velika vjerojatnost nastanka situacija koje mogu rezultirati nenamjernom i slučajnom štetom samom društvu ali i trećim stranama. Prema tome, ova polica će najviše zaštititi osobe direktno odgovorne za operativno održavanje autoceste (napr. cestari, ophodari, vozači vozila u zimskoj službi, voditelji tehničkih jedinica, itd.) koji su najviše izloženi rizicima radi svakodnevnih odluka vezanih uz obavljanje svojeg posla, navodi se u dopisu HAC ONC-a.

– Što se tiče opsega osiguranja i osobnih prava, ugovorena polica je standardna i ne uključuje nikakva posebna pokrića, dok isključuje pokriće namjernog nezakonitog stjecanja profita ili financijske prednosti, namjerne prevare ili propuste, namjerno ne izricanje istine te odgovornost koja proizlazi iz izvršenja kaznenog djela, zaključuju u HAC ONC-u.

Predsjednik Nezavisnog cestarskog sindikata Mijat Stanić smatra kako Uprava HAC ONC-a ovakvim osiguranjem sama sebi odobrava dodatne privilegije.

– Nisam imao apsolutno nikakvu informaciju da se namjerava potpisati ugovor o osiguranju od menadžerske odgovornosti, iako to nalaže minimalna pristojnost i iako bi radnici također morali biti informirani o tome. Ovih dana dijelu radnika počinju stizati otkazi ugovora o radu i to zbog minimalnih manjkova u blagajnama na naplati. Uvjeren sam da će barem 50 posto radnika na kraju biti oslobođeni sumnji i dobiti radne sporove. To će na kraju biti šteta po cijelu tvrtku i to je direktna odgovornost Uprave, koja bi morala biti  pažljivija, pogotovo kad dijele otkaze. Nadalje, prava Uprave su regulirana njihovim menadžerskim ugovorima i oni nemaju pravo na osiguranje od vlastite odgovornosti za razliku do radnika. Mi u HAC-u nikada nismo imali takve ugovore, izuzetak je bio jedino predsjednik Uprave Stjepko Boban, koji je imao takvu policu osiguranja. Međutim, kad je došla na vlast Kukuriku koalicija s tom se praksom prekinulo. Zanima me znaju li za ovaj potez vlasnici HAC ONC-a, a to su HAC i ARZ. Smatram da je ova Uprava doista visoko rizična, jer donosi odluke koje mogu prouzročiti velike štete i osiguranje bi im moglo trebati, ali ga ne plaćaju oni već tvrtka, koja ujedno i snosi štetu. To je neprihvatljivo i sasvim netransparentno, zaključuje Stanić. 

Ono što je posebno zanimljivo svodi se na činjenicu da državne tvrtke nemaju zajedničku politiku u korištenju instituta osiguranja od menadžerske odgovornosti. Najbolji je primjer HAC-a, tvrtke koja je vlasnik HAC ONC-a, ali ne postupa jednako. Na upit naše redakcije jesu li u HAC-u potpisali osiguranje za menadžere odgovor je bio da takvog osiguranja u HAC-u nema. Dakle, ono što je jednima dobro i prihvatljivo, drugi uopće ne koriste. (D. PAJIĆ/NL)

Uprava demantirala navode

Zbog istinitog informiranja zahtijevamo da u ime društva HAC-ONC objavite slijedeći demant vezan za netočan navod i konstatacije u članku pod naslovom "Svi zaposlenici HAC-ONCa osigurani kao menadžeri", objavljenog 8.3.2016.. Neistinitost se odnosi na:

Novinar Darko Pajić navodi da je "predsjednica Uprave HAC-ONC-a gđa. Slavica Grđan potpisala ugovor o osiguranju od menadžerske odgovornosti 26. siječnja ove godine, uz ugrađenu odredbu da se primjenjuje retroaktivno, odnosno od 8. siječnja ove godine".

Kako bi javnost bila istinito informirana u ugovoru o osiguranju u članku 15. određeno je da se "na ovaj Ugovor u cijelosti primjenjuju ponuda Osiguratelja broj 1/2016 od 08. siječnja 2016. godine i dokumentacija za nadmetanje Ev.broj: F 8/15, a u članku 14. istog Ugovora je propisano: "Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa one ugovorne strane koja ga potpiše kasnije, a sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. Kako je Osiguratelj zadnji potpisao ugovor i to dana 1. veljače 2016. godine, isti je stupio na snagu dana 1. veljače 2016., a ne kako je navedeno u članku da se primjenjuje retroaktivno.

Kako se javnosti ne bi plasirale neistine tražimo da sukladno odredbama Zakona o medijima ovaj demant žurno objavite jer se ugovor ne primjenjuje retroaktivno niti je to odredbama ugovora propisano. U skladu s člankom 41 Zakona o medijima zahtijevamo da ovaj demant bude objavljen bez promjena i dopuna i to na isti ili istovrijedan način u tiskovnom i internetskom izdanju kako je Glas Istre prvotno objavio gore navedeni netočan sadržaj. Demant HAC-ONCa na medijske napise u Glasu Istre od 8. ožujka zahtijevamo zbog štete koju objava ovog članka može prouzročiti HAC-ONCu te zahtijevamo objavu ovog ispravka u cijelosti i to već danas na internet portalu te u slijedećem tiskovnom izdanju navedenih glasila kako je predviđeno Zakonom o medijima.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave Slavica Grđan, dipl. oec.


Podijeli: Facebook Twiter