"Power of the Sun" Koraljke Kovač

Izložbu su otvorili Dario Sošić i autorica, Koraljka Kovač (A. POKRAJAC)
Izložbu su otvorili Dario Sošić i autorica, Koraljka Kovač (A. POKRAJAC)

U nastavku ovogodišnjeg ciklusa Rovinj Art Programa (RAP) u galeriji sv. Toma Zavičajnog muzeja sinoć je otvorena samostalna izložba slika Koraljke Kos "Power of the Sun".

Kako je u katalogu izložbe napisao Ivica Župan, ovaj novi ciklus čine atraktivne slike autorice, nastale repeticijom i variranjem istoga geometriziranog motiva, ostvarene kombiniranom tehnikom na akvarel papiru, kojima su boja, linija i ploha slikogradbeni elementi. Slike su aktivna interakcija prostora slikanog polja i znaka koji se pojavljuje u njemu, a autorica je najusredotočenija na to da stvori atraktivan suodnos elemenata nazočnih u kadru - aktivnu kontekstualizaciju između motiva i suptilnih rješenja.

Rabeći krajnje jednostavne operacije, Koraljka Kovač je u ovom ciklusu obogatila vlastitu koncepciju slikanog polja, potvrdila svoje jezične formulacije, poetiku, maštovitost, otvorenost, nadasve senzibilitet za heterogene spojeve različitih jezičkih čimbenika, harmonizaciju divergentnih stilskih i operativnih idioma u slikanom polju.

Kovač je rođena 1971. u Zagrebu, gdje je završila Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, a potom i Akademiju likovnih umjetnosti. Dobitnica je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu, a uz slikarstvo bavila se animiranim filmom i ilustracijom.

Bila je članica grupe Daklelososi i udruge Punkt, samostalno je izlagala 40, a skupno 70 puta u zemlji i inozemstvu. Radi u zvanju docentice na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Izložba Koraljke Kovač bit će u Sv. Tomi otvorena do 28. srpnja. (A. POKRAJAC)


Podijeli: Facebook Twiter