Podmornica na Punta Verudeli, na Valovinama ski-lift

Atrakcija podvodnog svijeta ispod hotela Brioni
Atrakcija podvodnog svijeta ispod hotela Brioni

Usvojena je odluka, koja još treba proći proceduru na pulskom Gradskom vijeću, o Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Pule za ovu godinu. Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od 1,3 milijuna kuna, a prikupljat će se od izdanih koncesija.

Koncesije na 15 mikrolokacija

Sredstva prikupljena od koncesija iskoristit će se za održavanje uređaja i objekata koji se nalaze na pomorskom dobru. Riječ je o redovnoj prihrani plaža, uređenju zemljanih površina i dijelova sunčališta kako bi se spriječila daljnja erozija terena, nabavi i postavljanju tuševa, obnova ograde i sanacija zida na kupalištu Valkane iznad igrališta za odbojku na pijesku, potom prijevoza i montaže/demontaže pontona na Mornaru, te održavanju vodovodnih instalacija na pomorskom dobru i izradi projektne dokumentacije razvoda vode na kupalištu Valkane, kao i uređenju Hidrobaze.

Tu treba pribrojati i postavljanje obavještajnih ploča, održavanje nužnika, postavu kontejnera i košarica za smeće, utrošak vode i električne energije na pomorskom dobru, te čišćenje i održavanje kupališta, kao i provođenje ispitivanja kakvoće mora na plažama te obuku spasilačkih službi i postavljanje psiholoških brana, čišćenje podmorja, ali i naknade za rad i troškove članovima Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Grada Pule.

Planom se određuje 15 mikrolokacija za davanje koncesijskog odobrenja, od čega se pet nalazi na Verudeli (Ambrela-Havajsko, hotel Brioni, hotel Histria, Svjetionik i Punta Verudela), a po dvije na Puntiželi (Hidrobaza i autokamp) i Stoji (kupalište i autokamp). Uz njih tu su i mikrolokacije Valovine, kupalište Valkane, uvale Gortanova i Valsaline, te Saccorgiana i Tamaris-Splendid.

Na mikrolokacijama će se tako iznajmljivati pedaline, sandoline, brodice, daske za jedrenje, skuteri na vodi, ležaljke i suncobrani, šatori za masažu, ali i kiosci od 12 kvadrata (beach barovi) i štandovi s rukotvorinama, te komercijalno rekreacijski sadržaji za kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, potom organizirati ronilački izleti, održavati obuka jedrenja, postaviti razne aqua parkove i izdati koncesija za sredstva za vuču na moru.

Sportskoj zajednici kupališta i Fratarski

Obuka plivanja održavat će se na kupalištima Stoja i Valkane, te na Valsalinama, dok će se odbojka na pijesku igrati na Valkanama i Punta Verudeli, gdje će se moći i u svijet podmorja s manjom podmornicom. Mali nogomet moći će se igrati na Saccorgiani, a na Valovinama je i dalje, kao i prošle godine, u planu ski–lift.

Sportskoj zajednici grada Pule dane su na upravljanje mikrolokacije na kupalištu Stoja, Valkane i Mornar, uključivo objekt na Stoji i Valkanama, radi provođenja i organizacije plivačkih i vaterpolo treninga i natjecanja te obuke plivanja. Ujedno se Sportskoj zajednici dozvoljava se da u ljetnom periodu organizira Dječji ljetni sportski kamp na Fratarskom otoku. (Goran ROJNIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter