Počinje rasprava o uređenju pulske rive

Dio idejnog rješenja uređenja rive iz 2011. godine
Dio idejnog rješenja uređenja rive iz 2011. godine

U ponedjeljak, 15. veljače započinje javna rasprava o prijedlozima ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule (PPU), Generalnog urbanističkog plana Grada Pule (GUP), te prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana Stari grad Pula (PUP Stari grad) i prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Riva (UPU Riva). Riječ je o aktivnostima koje za cilj imaju kvalitetniju provedbu postupka izrade prostornih planova Grada Pule što se sve provodi u jedinstvenom postupku.

Rasprava do 15. ožujka

Javna rasprava o prva tri navedena prijedloga (PPU, GUP i PUP Stari grad) traje do 29. veljače, dok javna rasprava o UPU Riva traje do 15. ožujka. Javni uvid u vrijeme trajanja javne rasprave, može se obaviti u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule, Forum 2, I kat, svakim radnim danom od 9 do 15 sati. Uvid u planove i odluke moguć je i na službenoj web stranici Grada Pule - www.pula.hr, dok se primjedbe i prijedlozi mogu upisati u knjige primjedbi, koje se nalaze uz izložene prijedloge, dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Pula, Forum 2, ili u elektroničkom obliku na adresu: [email protected], za vrijeme trajanja javne rasprave. Javno izlaganje održat će se 25. veljače u 17.30 sati u Komunalnoj palači.

Ove izmjene najviših gradskih prostornih planova nužne su zbog UPU-a Riva, čiji se izrađeni prijedlog temelji na elaboratu nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja Riva, izrađenom od strane stručnog izrađivača Studija BF iz Zagreba, čiji je rad proglašen najboljim na natječaju koji je Grad Pula, u suradnji s Društvom arhitekata Istre, raspisao za izradu idejnog uređenja pulske rive 2011. godine. Prema idejnom rješenju, riva bi se nasipala i popločala, što je dijelom već napravljeno od Carinskog gata prema Mandraču, te sadržajno oplemenila i urbano opremila.

Posebni ciljevi

Prema pojašnjenju gradske uprave, izrada UPU-a Riva temelj je uređenja nove rive i vraćanje grada moru, odnosno definiranje strategije razvoja ovoga područja uz jasno razrađene korake koji uključuju faze od ideje do realizacije. Oživljavanje zone, stvaranje novog urbanog identiteta, ponovna uspostava odnosa grada i mora, jedni su od ciljeva prijedloga UPU-a Riva, koji je u prošlosti prezentiran političkim strankama koje sastavljaju Gradsko vijeće, ali i ključnim gospodarskim čimbenicima i institucijama koje sudjeluju u procesu planiranja i uređivanja prostora.

Jednako tako, procijenjeni su i posebni ciljevi koji se odnose na potrebu ostvarenja optimalnog prostornog koncepta u odnosu na širi i uži urbani kontekst, osiguranje funkcionalne i oblikovne kvalitete područja obuhvata, usklađivanje sličnih i proturječnih sadržaja, fleksibilnost korištenja prostora, rješenje aktualnih problema i anticipacija trendova razvoja te u konačnici i etapnost provedbe. (G. ROJNIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter