Počela sezona grijanja: Drva griju najpovoljnije

Ogrjevno drvo u UŠP Buzet je 268 kuna po metru franko šumska cesta (G. ČALIĆ ŠVERKO)
Ogrjevno drvo u UŠP Buzet je 268 kuna po metru franko šumska cesta (G. ČALIĆ ŠVERKO)

Veselo pucketanje drva u kaminu arhaična je slika iz nekih davnih vremena kada se za grijanje koristilo isključivo drvo, za razliku od danas kada su na raspolaganju različite vrste energenta. No, da Istrijani smatraju da su drva i dalje najpovoljniji izbor za ogrjev, potvrdit će u Upravi šuma Podružnici Buzet, koja obuhvaća devet šumarija, a njih sedam na području Istarske županije: Buje, Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, a dvije na području Primorsko-goranske županije: Cres-Lošinj, Opatija.

- Najveća potražnja za ogrjevnim drvom je u Puli, Poreču, Bujama i Labinu, kaže rukovoditelj komercijalnog odjela u UŠP Buzet Ranko Vlah i dodaje da je potražnja u pojedinim šumarijama i dvostruko veća od raspoloživih količina. Prodaja drva najintenzivnija je u rujnu i listopadu. Cijena ogrjevnog drva je 215 kuna, plus PDV, odnosno 268 kuna po prostornom metru franko šumska cesta.

U planu proizvodnje UŠP Buzet za ovu godinu je oko 17.000 kubnih metara ogrijeva bukve, hrasta i ostalih listača, od čega je ugovorena prodaja tvrtkama gotovo 8.000 metara i dodatnih oko 2.000 na panju.

Za granjevinu nema interesa

- Zadnjih nekoliko godina potražnja je uglavnom ista, dapače čak je i više njih prešlo na ogrjevno drvo, puno je više zainteresiranih nego je drva na raspolaganju. Prije desetak godina bilo je oscilacija kada se prešlo na grijanje lož uljem, no kada su cijene energenta porasle, dio ih se ponovo vratio drvu, kaže Vlah.

Zakonom o šumama predviđena je mogućnost da građani za vlastite potrebe prikupljaju ogrjevno drvo, tzv. granjevinu, ili leževinu, koja je ostala nakon sječe i izvlačenja drvnih asortimenata; pilanskog proizvoda i ogrjevnog drva-metrice, ili višemetrice. Radi se o granama koje su na debljem kraju tanje od 8 centimetara.

- Svi koji to žele mogu se javiti resornoj šumariji, zatražiti dozvolu za prikupljanje tzv. granjevine ili leževine, platiti i dobiti popratnicu da mogu legalno prevoziti. Međutim, potrebno je puno vremena i truda da se grane izvuku na cestu i ispile, a dobije se relativno mala količina ogrijeva. Upravo stoga na području Istarske županije, od Učke južnije, mogućnost prikupljanja leževine nije zanimljiva, jer su državne šume raspršene, odnosno radi se o maloj drvnoj masi na velikoj površini.

Da bi se sakupilo nekoliko metara drva mora se potrošiti dosta vremena, imati traktor i to se mnogima ne isplati. Radi se i o vrstama koje nisu zanimljive za ogrjev; primjerice na području doline Mirne hrastu lužnjaku, poljskom jasenu, topolama. Ta se mogućnost prikupljanja leževine koristi uglavnom na Učki jer su tamo bukove šume, velika je koncentracija posječene drvne mase pa je ljudima koji gravitiraju tom području u interesu da odu u šumu s traktorom i naprave nekoliko metara ogrjevnog drva, ističe rukovoditelj proizvodnog odjela u UŠP Buzet Predrag Trope.

Cijena tanjeg granja, koje se skuplja u šumi nakon sječe drva, je od 30 do 52 kune po prostornom metru, plus PDV, dok su malo deblje grane u hrastovim i bukovim šumama od 72 do 94 kune, plus PDV, po kubiku. (Gordana ČALIĆ ŠVERKO)

OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter