Pocela isplata povrata poreza

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Ministarstvo financija objavilo je da je pocelo isplacivati povrat poreza na temelju prijava podnesenih u sijecnju i veljaci. Kažu da ce se isplata nastaviti uobicajenom dinamikom do kraja godine prema redoslijedu podnesenih zahtjeva za obradu podrucnih ureda Porezne uprave.

Dodaju da predvidaju da ce ovogodišnji povrat biti manji nego lanjski zbog izmjena poreznih propisa, odnosno ukidanja gotovo svih poreznih olakšica.

Nakon što je krajem veljace Vlada zaprijetila objavom imena poreznih dužnika koji državi duguju više od 51 milijardu kuna, Porezna uprava je sredinom ožujka ustvrdila da je zabilježila povecane uplate poreza.

U prva dva mjeseca 2012. u odnosu na isto razdoblje lani za tri posto povecali su naplatu prihoda s osnove poreza i doprinosa koji su u njihovoj nadležnosti. Do svibnja se taj postotak povecao na 3,8 posto. Komentiraju da povecanje naplate prihoda, s osnove poreza i doprinosa, bilježe svi podrucni uredi, ukljucujuci i onaj u Pazinu.

Na naše konkretno pitanje da nam navedu koliko je osoba iz Istre pod istragom ili pozvano na razgovor radi utvrdivanja podrijetla imovine zbog neuskladenosti dohotka i imovine, odgovorili su nam da Porezna uprava svakodnevno provodi postupke utvrdivanja nesrazmjera izmedu stecene imovine i izvora sredstava sukladno odredbama clanka 63. Zakona o porezu na dohodak.

- Kontinuirano se prate promjene imovnog stanja poreznih obveznika te usporedbom promjene imovnog stanja s prijavljenim prihodima i primicima moguce je pratiti jesu li svi ostvareni prihodi i primici iskazani. Pritom je izuzetno važno napomenuti da se podaci koriste iskljucivo za potrebe poreznih postupaka te da se glede davanja podataka iz službenih evidencija strogo poštuju propisi o zaštiti tajnosti podataka i obvezi cuvanja porezne tajne.

Broj takvih slucajeva koji postoje na podrucju Istre u nadležnosti su Podrucnog ureda Pazin i ne mogu se javno iznositi iz unaprijed navedenih razloga, a zbog mogucnosti narušavanja instituta porezne tajne zbog ocite mogucnosti povezivanja podataka o stjecanju imovine s odredenom osobom, zakljucuju iz Porezne uprave.


Podijeli: Facebook Twiter