Plomin samo na plin

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Vijecnike na aktualnom satu Županijske skupštine u ponedjeljak je nezavisni Vlado Ivetic podsjetio da je župan Ivan Jakovcic pred županijskim vijecnicima rekao da, dok je on župan, Plomina na ugljen nece biti, ali, kaže Ivetic, cini se da je sve bliže upravo Plomin na ugljen.

- Istarska županija ima svoj prostorni plan koji tocno definira kakav ce biti energent u TE Plomin 3. Za Županiju ova lokacija postoji jedino kao termoelektrana na plin i gotovo, rekao je županov zamjenik, SDP-ovac Vedran Grubišic. Ivetic je, zadovoljan odgovorom, ipak upitao što ako Vlada kaže da mora biti ugljen.

- Treba uzeti u obzir i zdravlje gradana, a ovaj dio Labinštine, Istre i obale ne može biti žrtvovan zbog nekakvih viših interesa, odgovorio je Grubišic.

- Skupština je donijela pravila, utvrden je prostorni plan, a energetska strategija Hrvatske do 2015. ne predvida izgradnju nikakvih objekata na ugljen. Uostalom, s tim cemo se aktivnostima još sretati u iducem periodu, a Županijska skupština imat ce prilike zauzeti stav, dodao je predsjednik Skupštine Dino Kozlevac, takoder iz SDP-a.

- Ne postoji službena informacija koja bi potvrdila eventualno državno preuzimanje vlasništva nad pulskom bolnicom, odgovorio je Valerio Drandic, IDS-ov predsjednik Upravnog vijeca Opce bolnice Pula, na pitanje HDZ-ova vijecnika Marina Rocea da pojasni nedavnu izjavu resornog ministra. Drandic je napomenuo da ta izjava nije bila usmjerena prema pulskoj, vec prema županijskim bolnicama. Županije su zapravo fiktivni upravitelji bolnica i nemaju nikakav utjecaj na njihovo funkcioniranje. Ako do toga i dode, vjerojatno ce prije biti rasprave, a Istri je u interesu da se županijske bolnice decentraliziraju, da se županijama ostave sredstva za zdravstvo i da županijske bolnice funkcioniraju po uzoru na slicne bolnice u državama u okruženju.

Nezavisnog Alena Rosandu zanimala je informacija o dosadašnjem tijeku turisticke sezone. Grubišic je odgovorio da još nema relevantnih pokazatelja, ali je, prema informacijama kojima raspolaže, sezona dobra i trebala bi biti bolja od lanjske.

Bivši HSLS-ovac, a sada nezavisni, Ivica Mikulcic pitao je županijsko vodstvo smatra li ono Istru sigurnom.

- Boravak u Istri je siguran i zbog toga možemo biti zadovoljni, ali ne i sigurnošcu na županijskim i lokalnim cestama, na kojima se dogada velik broj nesreca, odgovorio je Grubišic i porucio da na vlastitu i sigurnost svih nas u mnogim slucajevima možemo i sami utjecati.

Što ce Županija uciniti da u Istri, na temelju zakljucaka Županijske skupštine, zabrani upotrebu genetski modificiranog sjemena i hrane buduci da je Vlada donijela uredbu kojom se, za odredene dobavljace, omogucava dobava hrane za stoku i pamuka koji sadrže genetske modifikacije, upitao je zeleni Josip Rupnik, a Grubišic mu je odgovorio da ce Županija ustrajati na svojoj odluci te izrazio nezadovoljstvo tumacenjem te uredbe. (Mirjan RIMANIC)


Podijeli: Facebook Twiter