Plin ce najprije dobiti Vodnjan

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Gradnja plinovoda Vodnjan - Umag u punom je jeku, odvija se prema planu, a gotovo je 20 posto posla, izvijestili su jucer novinare Jerko Jeric, novi direktor Plinacroa, i Dragica Krpan, tajnica povjerenstva za plinofikaciju. Radovi se paralelno odvijaju na 25 kilometara trase, najviše kraj Vodnjana, Bala, Rovinja i Limskog kanala. Magistralni plinovod bit ce dovršen koncem godine, a vrijednost investicije iznosi 186 milijuna kuna. Procjenjuje se da bi za razvoj mreže do potrošaca trebalo još 20 milijuna eura.

- Natjecaj za koncesionara za distribuciju plina u Istri (osim Puljštine) bit ce raspisan za tridesetak dana, a koncesija ce biti dodijeljena do pocetka jeseni, rekao je župan Ivan Jakovcic.

Industrijska zona Vodnjana plin ce dobiti prva, odmah nakon dovršetka magistralnog plinovoda. Slijede industrijska zona Umaga, a zatim i veci potrošaci u Rovinju i Porecu. Rovinj, Vrsar i Porec vec su izgradili dio plinske mreže i do malih potrošaca.

Pulska plinara, koja je otprije koncesionar za Puljštinu, paralelno je zapocela radove od mjerno-redukcijske stanice do industrijske zone Vodnjana. Zbog toga ce Vodnjan plin dobiti odmah. Ocekuje se da ce se Plinara, koja je djelomicno u županijskom vlasništvu, javiti i na natjecaj za koncesionara preostalog dijela Istre.


Podijeli: Facebook Twiter