Pazinski proračun raste za čak 54 posto

Stjepan Gabrić smatra da Grad treba više pozornosti posvetiti uspješnim učenicima i mentorima (M. RIMANIĆ)
Stjepan Gabrić smatra da Grad treba više pozornosti posvetiti uspješnim učenicima i mentorima (M. RIMANIĆ)

Najveći dio sjednice Gradskog vijeća bio je posvećen prvom čitanju proračuna za 2016. godinu u kojem se ukupni prihodi i primici planirani na 95,1 milijun kuna. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 91,2 milijuna kuna, dok je 3,8 milijuna kuna planirano za otplatu zajmova.

Prijedlogom proračuna za 2016. prihodi i primici povećani su za 54,55 posto u odnosu na 2015. godinu, a od tog iznosa 18,2 milijuna kuna odnosi se na prihode proračunskih korisnika Grada Pazina, pojasnila je predstavljajući proračun, pročelnica za financije i proračun Maja Stranić Grah. Nakon nje svaki je pročelnik gradskog odjela obrazložio proračun koji se odnosi na njegov resor.

Najznačajnija skupina prihoda unutar prihoda poslovanja pazinskog proračuna su pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna u visini 37,3 milijuna kuna. Od tog se iznosa 0,07 posto otpada na prihode Dječjeg vrtića "Olga Ban" u Pazinu, 7,81 posto na OŠ Vladimira Nazora u Pazinu, 5,14 posto na Pučko otvoreno učilište, 1,01 posto na Gradsku knjižnicu u Pazinu i 0,18 posto na Muzej grada Pazina.

Međutim, ovi se prihodi najvećim dijelom odnose na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU-sredstava za realizaciju projekata Grada Pazina i proračunskih korisnika kao što su program ruralnog razvoja RH. U to su između ostalog uključene rekonstrukcije ceste Ciburi–Mali Ježenj, Mala Traba–Vela Traba, zatim rekonstrukcija groblja u Pazinu, izgradnja sportskog centra u Ruhcima i drugi projekti.

Međutim o ostvarivanju ovih tekućih i kapitalnih pomoći ovisit će i realizacija projekata koji su vezani uz ovaj izvor financiranja.

Vijećnik Stjepan Gabrić smatra da bi u proračunu trebalo planirati 30 tisuća kuna za nagrade uspješnim pazinskim učenicima, ali i njihovim mentorima, jer kako kaže, i oni su zaslužni za uspjehe učenika.

Pazin je u posljednje vrijeme najpoznatiji po svojim školama zato bi njima, a pogotovo profesorima trebalo dati zasluženu pozornost. U tom kontekstu Gabrić smatra da bi trebalo planirati i sredstva za dogradnju osnovne škole. Renato Kalac kaže da je proračun sastavljen prema interesno dirigiranim skupinama na određenim područjima. Promjene u njemu su, kaže, ambalaža, a ne suština.

Gradonačelnik Renato Krulčić, predlagač proračuna, pozvao je vijećnike da do 2. prosinca predlože amandmane, ali da se pritom, zbog usklađenja izvora financiranja, konzultiraju s resornim pročelnicima.

Nakon toga 7. prosinca u Spomen domu građanima će se predstaviti proračun za 2016. godinu. (M. RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter