Pazinski "hram kulture" postaje sjedište Županijske skupštine?

Ministarstvo kulture i Županija samo manjim dijelom sufinanciraju odražavanje Spomen doma
Ministarstvo kulture i Županija samo manjim dijelom sufinanciraju odražavanje Spomen doma

U kojoj su mjeri utemeljene glasine o prenamjeni dijela prostora Spomen doma i odstupanja od njegove primarne namjene, pitanje je koje na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnik Dean Velenderić (SDP) uputio pazinskom gradonačelniku Renatu Krulčiću. Naime, Spomen dom je desetljećima jedna od značajnijih odrednica Grada Pazina, kako kaže Velenderić "hram kulture", u kojem djeluju Pučko otvoreno učilište i Gradska knjižnica, stoga pita u kojoj će mjeri eventualna prenamjena utjecati na rad ovih ustanova, ali i općenito na zadovoljavanje kulturnih potreba građana.

Nije se ulagalo punih 35 godina

Krulčić podsjeća kako je prilikom osmišljavanja projekta Spomen doma u Pazinu objekt bi zamišljen kao spomenik u funkciji društvenog i kulturnog žarišta u kojem će se odvijati razne društveno-političke, kulturne, tehničke i rekreacijske aktivnosti. Prigodom projektiranja i gradnje Spomen doma Sjedinjenja i slobode, uvažen je njegov regionalni značaj, budući da se radi o građevini koje predstavlja spomenik najznačajnijim događajima u 20. stoljeća čitave Istre, a u tako je bilo i planirano njegovo financiranje u vrijeme gradnje. Međutim, tijekom društvenih i političkih promjena, reorganizacija i restrukturiranja koje su slijedile najveći dio troškova za djelovanje institucija u Spomen domu i održavanje objekta snose Pučko otvoreno učilište i Grad Pazin. Njihova su sredstva ograničena i u ovom trenutku ograničena, stoga punih 35 godina nije bilo kapitalnih ulaganja u zgradu Spomen doma, kaže Krulčić. Zbog dotrajalosti, krov, sustav zagrijavanja, garderobe i ostalo zahtijevaju hitnu obnovu i rekonstrukciju. Unutar Spomen doma poslovne prostore u zakupu ima osam zakupaca, a Istarska županija u nekadašnjoj maloj koncertnoj dvorani, danas dvorani Istra, održava sjednice županijske skupštine. U Spomen domu je i sjedište županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, te Fond za poljoprivredu i agroturizam Istre.

Zgrada spašena, ali ostali bez prostora

Uz Spomen dom, Pučko otvoreno učilište u Pazinu vlasnik je zgrade nekadašnjeg kina u Ulici Narodnog doma 1, u kojoj je Županija planirala urediti prostore za vijećnicu županijske Skupštine, te prostore za prateće stručne službe i županijskih upravnih odjela smještenih u Pazinu. Budući da je županija nije u ugovorenom roku osigurala sredstva niti je izvršila adaptaciju i dogradnju zgradi, koja je spomenik kulture, prijetilo veće oštećenje, a budući da Županija, Grad ni Pučko otvoreno učilište nisu imali sredstava za sanaciju zgrade, pronađen je privatni investitor, BIPA d.o.o. koji je zgradu spasio od propasti. Uz uređenje poslovnog prostora investitor je sanirao zgradu, krov, uredio pročelja, izgradio međukatne konstrukcije, izveo hidrantsku mrežu, a uz to izrađene su konzervatorska i arheološka studija.

Zgrada je spašena, ali je Županija ostala bez prostora za vijećnicu Skupštine, te prostora za prateće stručne službe i županijske upravne odjele.

- Postoji strateški interes grada Pazina da zadrži status sjedišta Istarske županije, te da se rad i zasjedanja županijske skupštine nastave u Pazinu. Stoga se pristupilo pronalaženju novih modela suradnje Županije, Grada i Pučkog otvorenog učilišta, koji bi uvažavali činjenicu da je Istarska županija već zakupnik dijela poslovnih prostora u Spomen domu, kao i to da je financirala sanaciju dvorane Istra. Polazišta Grada Pazina i Pučkog otvorenog učilišta za vođenje pregovora sa Županijom oko korištenja prostora u Spomen domu za rad skupštine i upravnih odjela su da Županija o sovom trošku angažira arhitekta koji će izraditi idejni projekt za funkcionalno djelovanje županijskih tijela u Spomen domu, kaže Krulčić.

Nužna dodatna sanacija zgrade

S ovim se rješenjem moraju suglasiti Grad Pazin i Učilište, a troškove uređenja snosit će Županija bez prava na povrat sredstava. Zahvati i eventualna reorganizacija prostora ne smiju umanjiti kvalitetu niti otežavati aktivnosti ustanova koje djeluju unutra Spomen doma.

- Naprotiv trebali bi doprinijeti kvaliteti njihovog djelovanja, kroz dodatno uređenje prostora, smanjenju troškova održavanja i režija u ukupnom proračunu tih ustanova, zaključuje Krulčić i naglašava sa svi eventualni projekti i radovi moraju biti izvedeni na zakonit način, te u konačnici rezultirati zakonitim korištenjem čitave zgrade uz vođenje računa o svim relevantnim propisima, a prije svega onima koji reguliraju pitanje sigurnosti rada i korištenje Spomen doma.

Krulčić ističe kako Spomen dom Sjedinjenja i slobode nije samo spomenik lokalnog i županijskog, već se radio i o spomeniku nacionalnog značaja. Nažalost, Ministarstvo kulture i Istarska županija samo manjim dijelom sufinanciraju odražavanje infrastrukture i programske aktivnosti, stoga, kako bi se pronašla dodatna sredstva za tekuće i investicijsko održavanje Spomen doma Pučko otvoreno učilište, Grad Pazin i Istarska županija razmataju mogućnost suradnje u zajedničkom korištenju toga prostora.

Podizanje kvalitete prostora

- Investiranjem u Spomen dom, podizanjem kvalitete tog prostora, smanjenjem režijskih troškova, oslobađaju se sredstva Pučkog otvorenog učilište, koja se u ovom trenutku troše na popravke i režije, stvaraju se preduvjeti za njihovo preusmjeravanje u kulturnu i obrazovnu djelatnost. Imajući u vidu inicijalnu ideju o Spomen domu kao centru za društveno-političke, kulturne, tehničke i rekreacijske aktivnosti, kao sve navedene okolnosti koje utječu na trenutno stanje i način korištenja Spomen doma, sigurni smo da se ulaganja u ovaj prostor neće negativno, već pozitivno, reflektirati na djelatnost Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice, a time na kulturu i društveni život grada Pazina, zaključuje Krulčić. (Zapisao i snimio Mirjan RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter