Pazinci mogu očekivati veće račune za odvoz smeća

(M. ANGELINI)
(M. ANGELINI)

Pazinsko Gradsko vijeće donijelo je Plan gospodarenja otpadom Grada Pazina za razdoblje 2017. – 2022. godine, koji obuhvaća mjere smanjenje nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada te smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagalištu otpada.

Uz to obuhvaća reviziju cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, uspostavu efikasne službe komunalnog redarstva, funkcioniranje reciklažnog i mobilnog dvorišta te reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Tu je izgradnja sortirnice otpada i kompostane, a važno je i poticanje kućnog kompostiranja podjelom kućnih kompostera, nabavkom nove opreme za odvojeno prikupljanje otpada, uspostavom odvojenog prikupljanja biootpada. K tomu treba donijeti nove Odluke o komunalnom redu i ostale zakonske akte Grada, a provođenjem edukacijskih aktivnosti treba motivirati stanovnike na odvajanje komponenti miješanog komunalnog otpada, kućno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada te predavanje samo preostalog otpada, odnosno miješanog komunalnog otpada.

Individualizirati proizvođače otpada čipiranjem

Okvirni troškovi uspostave sustava gospodarenja komunalnim otpadom do 2022. godine, bez PDV-a, veći su od 30 milijuna kuna. Potreban novac Grad Pazin treba osigurati iz vlastitih sredstava, iz sredstava komunalne tvrtke, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te strukturnih i investicijskih fondova Europske unije namijenjenih zaštiti okoliša i drugih izvora. Kao glavne ciljeve i mjere ovog Plana Koviljka Aškić iz tvrtke Eko Adria, koji je izrađivač ovog dokumenta, istakla je nabavu opreme i vozila za odvojeno prikupljanje otpada, izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, sortirnice otpada i provesti edukaciju stanovništva.

Suzana Jašić (SDP) smatra kako se s donošenjem Plana klasni, pogotovo s edukacijom građana, jer treba promijeniti njihovu svijest, a zanima je ima li Grad akcijski plan provođenja ovog kompleksnog projekta. Boris Demark (SDP) drži kako će građani na kraju svega ovoga izvući tanji kraj, jer EU je problem otpada prebacila na državu, država na jedinice lokalne samouprave, a one na građane.

- Sustav je jako skup. Mora se individualizirati proizvođače otpada čipiranjem kontejnera i mjerenjem količine otpada kojeg proizvode. Cijene će, prema tomu, rasti dok se ne pronađe netko koji će otpad prerađivati, odgovorila je Aškić. Podsjetivši kako je slično bilo i u drugim europskim zemljama prilikom uvođenja ovakvog sustava zbrinjavanja otpada. Tomu je Elvis Kliman, pročelnik pazinskog Odjela za komunalni sustav dodao kako se građani s ovim Planom upoznaju na tribinama u mjesnim odborima u sklopu projekta Pazi(n) proračun.

Jašić pitanjima obasula Šipraku

- Tijekom lanjske godine aktivnosti Usluge bile su usmjerene uglavnom na uspostavu cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom, njegovom održavanju i opremanju, te povećanju efikasnosti i kvalitete poslova i usluga svih komunalnih djelatnost, rekao je Dragan Šipraka, direktor Usluge obrazlažući izvješće za 2016. godinu. Izdvojivši završetak radova na sanaciji i konačnom zatvaranju odlagališta otpada Jelenčići V., te izgradnji pretovarne stanice i pristupne ceste s infrastrukturom za ovo odlagalište. Tu je i nabava dodatnih kanti i kontejnera za odlaganje komunalnog otpada, specijalnog vozila za skupljanje i prijevoz otpada, kombiniranog stroja rovokopača i pogrebnog vozila. Osim u Pazinu obavljane su mnoge komunalne djelatnosti u oblasti sustava odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće javnih površina i zelenih površina i održavanje groblja.

- Tijekom 2016. godine ukupni prihodi, smanjeni su u odnosu na 2015. godinu za 26,5 posto, a rashodi za 26,32 posto, dok je bruto dobit veća za 42,23 posto. Investicijska ulaganja iznose 1,44 milijuna kuna, a odnose se na ulaganja u komunalnu opremu, opremu za održavanje, alate te opremu za graditeljstvo, održavanje i servisiranje strojeva, nabavu uredske i računalne opreme, dok investicije u toku iznose 5,51 milijuna kuna, istako je Šipraka.

Prije toga izvješća o poslovanju Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Pazin sporta i Pazin d.o.o. prihvaćena su bez većih primjedbi. Nasuprot tomu Jašić je pitanjima obasula Šipraku nakon što je podnio izvješće o radu poduzeća kojem je na čelu. Između ostaloga zanimalo ju je kuda u konačnici završava selektirani otpad, na što se odnose darovanja u iznosu od 128 tisuća kuna, reprezentacije u iznosu od 72 tisuće kuna, kolika je satnica radnika na održavanju čistoće i njegova direktorska plaća. Ukazala je na neodgovarajuće održavanje parkova, pitala je što će biti sa sajmom za koji smatra da bi trebao nuditi više domaćih proizvoda, a zanima je hoće li se označiti parkirna mjesta za bicikle i motocikle.

Direktorska plaća kreće se između 14 i 15 tisuća

Odgovarajući na ova pitanja Šipraka je odgovorio kako selektirani otpad preuzima tvrtaka Metis, nagrade se isplaćuju radnicima sukladno važećim dokumentima, a reprezentacija je trošak koji se stvara prilikom boravka brojnih inspekcija, servisa i drugih poslovnih partnera u Pazinu, ali i godišnjeg druženja s umirovljenicima. Satnica radnika pometača je oko 17 kuna, odgovorio je Šipraka, a njegova se plaća kreće između 14 i 15 tisuća kuna. Parkovi se, nastavio je, održavaju redovito, a oborine koje su padale ovih dana stvorile su lokvice koje će se sanirati čim to vrijeme dopusti. Sajam se planira razvijati s raznovrsnom ponudom, koja svakako obuhvaća i domaće proizvode, ali činjenica je da zbog konkurentne ponude trgovačkih lanaca, zanimanje za sajam sve više opada. Što se tiče označenih parkirališta za bicikle i motocikle, građani u Muntriljskoj ulici, u kojoj je nedavno uređeno parkiralište za njih nisu bili zainteresirani, ali će se zasigurno obilježiti na Trgu slobode kada se uskoro budu obilježavala parkirna mjesta. (Napisao i snimio Mirjan RIMANIĆ) Podijeli: Facebook Twiter