Okoliš oko kamenoloma Krase štitit će šuma


U blizini kamenoloma Krase, nedaleko od sela Jadrohi i Katuna Gračaškog, sadi se nova šuma. Ondje su radnici Hrvatskih šuma na površini od oko 4.500 metara četvornih zasadili 1.200 sadnica crnog bora i običnog čempresa, doznajemo od Krešimira Jakupka, upravitelja pazinske Šumarije.

- Mlada šuma zasađena je na istočnom rubu kamenoloma Krase prema 600 metra udaljenom selu Jadrohi - kaže Nazario Šestan, rukovoditelj proizvodnje Cesta d.o.o. Pula, a sadi se zato jer se Cesta na to obavezala prilikom javne rasprave o UPU-u gospodarske zone Krase. U sljedećoj fazi šuma će se zasaditi i na ostalim prostorima oko kamenoloma. Praksa u drugim europskim zemljama pokazala je da šuma na najbolji način apsorbira zvukove i krute čestice iz kamenoloma, a usto i vizualno prikriva postrojenja koja nisu neka posebno atraktivna vizura u krajoliku.

Pripremni radovi u kamenolomu, zapravo eksploatacijskom polju Krase, za koje je Cesta d.o.o. Pula od Ureda državne uprave u Puli 15. prosinca 2011. dobila koncesiju na 20 godina, počeli su u rujnu 2014. Trenutno se rješavaju imovinskopravni odnosi oko pristupnog puta, a kad se to riješi, počet će intenzivnija eksploatacija kamenoloma. Zasad se, kaže Šestan, planira samo iskop kamena i njegovo drobljenje pokretnom drobilicom, a kasnije će se Ceste prilagođavati potrebama.

Na pitanje kad će se, kako je bilo planirano, ovdje postaviti betonara i asfaltna baza, Šestan ne može odgovoriti, jer se o tom projektu razmišljalo kad se najavljivala gradnja druge trase Istarskog cestovnog ipsilona. Dodaje da bi u se tom slučaju pojavile velike potrebe za betonom i asfaltom, pa će se uz nastavak gradnje Ipsilona, aktualizirati i gradnja betonare i asfaltne baze na eksploatacijskom polju Krase.

Eksploatacijsko polje Krase prostire se na 10,14 hektara, a u ovoj fazi na njemu će se samo minirati i vaditi kamen te drobiti na pokretnoj drobilici, nikakvih drugih postrojenja zasad ondje neće biti, zaključuje Šestan. (Zapisao i snimio Mirjan RIMANIĆ)

CIJELI TEKST ČITAJTE U TISKANOM IZDANJU.

 


Podijeli: Facebook Twiter