Ograničen rok za kupnju godišnjih dozvola

Ilustracija (M. ANGELINI)
Ilustracija (M. ANGELINI)

U "Narodnim novinama" broj 122/17. objavljen je novi Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru koji donosi određene promjene u odnosu na dosadašnji sustav prodaja dozvola te uvodi nove obveze za sportske i rekreativne ribolovce. Također, uz dosadašnju posebnu dozvolu za ribolov stajaćim parangalom uvode se i nove vrste posebnih dozvola.

Dodatne dozvole

Jednu ili više vrsta posebnih dozvola moguće je kupiti jedino uz kupljenu godišnju dozvolu za sportski ili rekreacijski ribolov. Posebne dozvole uključuju sljedeće: dozvola za stajaći parangal, dozvola za vrše za lov ribe, dozvola za osti, dozvola za upotrebu umjetne rasvjete, dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu. Također, godišnje se dozvole, za razliku od dosadašnje prakse, po novom prodaju u ograničenom razdoblju i to od 1. prosinca do 1. ožujka.

Uvode se posebne dozvole za ribolov u zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode i posebni rezervati). Vrste i cijene dozvola za ova područja propisat će nadležne javne ustanove svojim posebnim aktima. Do stupanja tih akata na snagu, sportski i rekreacijski ribolov u ovim područjima dozvoljeno je obavljati pod uvjetima propisanim Pravilnikom o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru, osim ukoliko ograničenja nisu propisana posebnim propisima iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetika ili javne ustanove koja upravlja određenim područjima.

Pravilnik propisuje minimalne veličine ispod kojih pojedine vrste riba nije dozvoljeno loviti i sakupljati. Primjerice, zubatac, kaval ili škrpina moraju biti dulji od 30 centimetara, a gof ili palamida duži od 45 centimetara. Podsjećamo, također, da se osim minimalnih veličina propisanih ovim Pravilnikom primjenjuju i minimalne veličine propisane u Prilogu 3. Mediteranske uredbe.

Označavanje glavonožaca

Pravilnik propisuje način označavanja riba i glavonožaca ulovljenih u sportskom i rekreacijskom ribolovu. Označavanje se odnosi na određene vrste riba navedene u Pravilniku te na sve glavonošce, izuzev liganja, koji se love na žive mamce. Vrste je potrebno označiti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova. Način označavanja, a opisan je kao "odsijecanje donjeg dijela repne peraje" prikazan je i u grafičkom prilogu Pravilnika, a odnosi se na riblje vrste zubatac, lubin (brancin), pic, šarag, baraj, kirnja, ovčica, oslić, arbun, pagar, kirnja glavulja, palamida, kavala, gof, škrpina, orada, kantar i kovač.

 Glavonošci ulovljeni u sportskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju moraju biti označeni dubokim zarezivanjem glave u predjelu između očiju, osim kod liganja namijenjenih za žive mamce. Duljina plašta lignje namijenjene za živi mamac ne smije biti veća od 20 cm.

Dakle, ovim su Pravilnikom uvedene neke novine koje neće svima biti po volji. Već se čuju i primjedbe da se prilikom izmjena i donošenja novog Pravilnika uopće nisu slušale primjedbe zainteresirane javnosti, te da dokument nije prošao javnu raspravu u trajanju 30 dana. Bilo kako bilo, o ovom će se Pravilniku još puno pričati. (Leonid SLIJEPČEVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter