Od predoziranja u Istri godišnje umre između tri i deset ovisnika

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Istarska županija usvojila je Akcijski plan suzbijanja zloporabe droga za razdoblje od 2015. do 2017. godine, a koji je u suradnji s županijskim Upravnim dijelom za zdravstvo i socijalnu skrb izradilo Povjerenstvo za suzbijanje zloporabe droga Istarske županije. U tom se dokumentu navodi da, kao i u većini mediteranskih i srednjoevropskih zemalja, jedan od vodećih problema što se tiče droga predstavlja ovisnost o heroinu te je Istarska županija jedna od regija u Hrvatskoj s najvećim brojem ovisnika.

Ovisnost i kriminal

Prema Izvješću o osobama liječenim zbog zloporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2014. godini, stopa prevalencije (evidentiranih konzumenata i ovisnika na 100 tisuća stanovnika u dobi od 16 do 64 godine) u Istri je bila 528,1 (RH 270,8). Ovako visoki broj evidentiranih ovisnika u Istri rezultat je svakako njihovog velikog broja, ali i dobrog rada na otkrivanju ovisnika, ističe se u dokumentu. Kada je riječ o stanju ovisnosti na području županije, i dalje se nastavlja trend smirivanja heroinske ovisnosti koji traje od sredine 2.000-tih godina te se ne bilježi veći broj slučajeva ovisnosti o drugim drogama.

U Izvješću se ističe da je do danas 1.569 stanovnika Istre zatražilo pomoć zdravstvenih službi, prvenstveno centara u Puli i Poreču zbog problema sa heroinom. "Utemeljeno možemo procijeniti da broj onih koji se nikad nisu javili, takozvani "neregistrirani", na našem području nije veći od 20 posto, te stoga procjenjujemo da je dosad, oko 1.800 osoba u Istri razvilo heroinsku ovisnost", navodi se u izvješću Povjerenstva. Također, ističe se da godišnje od predoziranja u Istri umre između 3 i 10 ovisnika, odnosno prosječno nešto više od 5 osoba, što je očekivano s obzirom na broj aktivnih ovisnika. U izvješću se također navodi da sekundarni kriminalitet vezan za zloporabu droga u posljednjih nekoliko godina stagnira, a što potvrđuju podaci Policijske uprave istarske..

Istaknuto je da od 2006. nije zabilježen niti jedan novi slučaj HIV pozitivnosti kod ovisnika. Naime, u Istri su dosad poznate tri HIV pozitivne osobe za koje se smatra da su se zarazile uzimanjem droga. Broj oboljelih od hepatitisa B i C je u padu. Naime, hepatitis B se kod  novoevidentiranih ovisnika praktički više ne registrira, dok je postotak pozitivnih na virus hepatitisa C u padu i sada je oko 40 posto.

Jedan od glavnih ciljeva usvojenog Akcijskog plana jest smanjenje potražnje i smanjenje ponude droga, a time i smanjivanje broja ovisnika na području Istre, osobito onih o heroinu. Ističe se i nužnost daljnjeg provođenja brojnih preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi.

U planu je i provođenje kampanje koja će djelotvornije educirati djecu, mlade i roditelje ali i cjelokupnu javnost o štetnom utjecaju droga. Jedan od ciljeva je i poboljšanje kvalitete

liječenja bolesti ovisnosti, rad s konzumentima i ovisnicima

uključujući i savjetovališni rad s obiteljima ovisnika i eksperimentatora.

Resocijalizacija ovisnika

Jedan od prioriteta je i resocijalizacija ovisnika te njihovo ponovno uključivanje u društvo. Naime, intencija je ovisnicima koji su na rehabilitaciji u terapijskim zajednicama i koji su uspješno završili neki od programa odvikavanja omogućiti završetak obrazovanja, doškolovanja i stručnog usavršavanja te na kraju i poticanje njihovog zapošljavanja. Akcijski plan među ostalim definira i rad s ovisnicima u zatvorskom sustavu ali i uspostavu mehanizama za sprječavanje zlouporabe droga u zatvoru.

Dodajmo da je u ovogodišnjem županijskog proračunu za prevenciju i liječenje ovisnosti/poremećaja u ponašanju djece i mladih te za promociju i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih osigurano ukupno 770 tisuća kuna. Od toga je iznosa samo za liječenje ovisnosti i prevenciju osigurano 400 tisuća kuna. (D. BAŠIĆ-PALKOVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter