Od pedagoške akademije do informatike i japanologije

U deset godina broj se pulskih studenata gotovo udvostručio (D. ŠTIFANIĆ)
U deset godina broj se pulskih studenata gotovo udvostručio (D. ŠTIFANIĆ)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, jedno od najmlađih u Hrvatskoj, osnovano je prije deset godina, 21. prosinca 2006. godine. Tradicija visokog obrazovanja u Puli je, međutim, puno duža; 1960. osnovana je Viša ekonomska škola, a godinu kasnije Pedagoška akademija, za što su zaslužni veliki istarski intelektualci: ekonomist i književnik dr. Mijo Mirković i pedagog prof. Tone Peruško, ujedno i prvi ravnatelj Pedagoške akademije. Sveučilište je izraslo iz tri visokoškolske ustanove - Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Filozofskog fakulteta i Visoke učiteljske škole (sada Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti), a danas su tu i Muzička akademija te tri samostalna odjela - za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, za prirodne i zdravstvene studije te za informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Nagrada Grada na prijedlog studenata

Za izvrsnost prvog desetljeća rada, i to na prijedlog studentskih udruga, Sveučilište je ovogodišnji dobitnik Priznanja grada Pule. Najveće istarsko središte poprima prava obilježja studentskog grada. U deset godina broj se pulskih studenata gotovo udvostručio - od 1.792 upisana 2006. godine (1.306 redovnih i 486 izvanrednih), sada ih na pulskom Sveučilištu studira 3.471, od čega su 2.385 redovni, a 1.086 izvanredni studenti. Polovica ih dolazi iz Istarske županije (polovica njih su žitelji Pule), a ostali su najvećim dijelom iz Primorsko-goranske županije, ali i iz Slavonije, Međimurja, Varaždina, Zagrebačke županije…

Zaposlenih je na Sveučilištu 239, a vanjskih suradnika 121. Među njima je 165 stalno zaposlenih akademskih nastavnika, od kojih 98 sa znanstveno-nastavnim i umjetničko nastavnim zvanjima te 67 viših asistenata, viših predavača, viših lektora, asistenata i predavača. Ukupno su 42 studija u ponudi, odnosno 62 studijska usmjerenja, a trebaju stići dopusnice Ministarstva za nove programe - preddiplomske stručne studije Proizvodno strojarstvo i Sestrinstvo, poslijediplomski specijalistički studij Klasična harmonika te se pokreće dislocirani studij Predškolski odgoj na talijanskom jeziku u Umagu. Prva tri već imaju pozitivno mišljenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na FET-u pripremaju i poslijediplomski specijalistički studij Marketing usluga.

Prvi rektor bio je prof. dr. sc. Marčelo Dujanić, a potom prof. dr. sc. Robert Matijašić. Aktualni rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri govori o Sveučilištu danas.

- Fakultet ekonomije i turizma izdavač je najbolje rangiranog časopisa iz ekonomije u Hrvatskoj - Economic Research/Ekonomska istraživanja, a prof. dr. sc. Marinko Škare dobitnik je prošlogodišnje saborske državne nagrade za znanost. Prof. dr. sc. Goran Filipi s Filozofskog fakulteta redoviti je član HAZU-a, a prof. Robert Matijašić član suradnik. Nastavnici odsjeka povijesti i kroatistike (su)organizatori su više međunarodnih i nacionalnih znanstvenih skupova - Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta, Istarski povijesni biennale u Poreču, Past Present Future, Mediterranean Studies Association i drugih, ističe rektor Barbieri.

Napokon studentski dom i restoran

Uz već uhodane studije povijesti, hrvatskog te talijanskog jezika i književnosti, na Filozofskom fakultetu odnedavno se studira i latinski jezik i rimska književnost, a od ove akademske godine japanski jezik i kultura. Osnivanjem Sveučilišta Visoka učiteljska škola postala je Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, a u rujnu 2015. prerasta u Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti koji, specifično, programe izvodi na hrvatskom i talijanskom jeziku. Studij predškolskog odgoja u Puli djeluje 31 godinu, a obrazovanje učitelja slavi 55. rođendan. Muzička akademija sljednik je studija glazbene kulture, osnovanog 1965. Odsjek za klasičnu harmoniku djeluje od 1993., a odnedavno i odsjeci za solo pjevanje te za glasovir.

U suradnji s Centrom za istraživanje mora Instituta "Ruđer Bošković" u Rovinju, 2008. je pokrenut sveučilišni preddiplomski studij znanosti o moru, kao prvi iskorak Sveučilišta u područje prirodnih znanosti. Od ove akademske godine taj je studij dio novog Odjela za prirodne i zdravstvene studije, kojem se uskoro treba pridružiti spomenuti studij sestrinstva, pripremljen u suradnji s pulskom bolnicom. Preddiplomski i diplomski studiji informatike, pokrenuti na FET-u 2011. godine, objedinjeni su u Odjelu za informacijsko-komunikacijske tehnologije. Najnovija je sastavnica Sveučilišta, ustrojena ove godine, Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije. Sastavnice su i Sveučilišna knjižnica, najveća u regiji, te Studentski centar, od osobite važnosti za studentski standard.

Od istraživačkih centara, na Sveučilištu djeluje Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma te Centar za kompetencije u obrazovanju. U sklopu FET-a formirani su Centar za empirijska društvena istraživanja i trendove te Centar za europska istraživanja. Na Muzičkoj je akademiji Centar za glazbenu djelatnost, dok su pri Filozofskom fakultetu ustrojeni Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika i Centar za istarska onomastička istraživanja. Sljedeći u planu je Centar za povijesno-demografska istraživanja.

- Uređuje se i širi Sveučilišni kampus. Krajem prošle godine Pula je napokon dobila Studentski dom sa 136 postelja i četiri apartmana te Studentski restoran i pizzeriju, kapaciteta 1.200 obroka dnevno. Studentima su u domu na raspolaganju informatički kabinet, multimedijska dvorana, dnevni boravak, sportske sprave, sve do praonice i sušionice rublja te opreme za peglanje i šivanje. Kampus se širi na području stare bolnice u Zagrebačkoj ulici pa je sljedeći korak novi studentski dom s 300 ležajeva. Time bi se zadovoljile potrebe većeg broja pulskih studenata za smještajem, dok bi se prostorne potrebe za nastavne i istraživačke djelatnosti trajno riješile useljenjem u zgradu Mornaričke bolnice, nakon što se Opća bolnica preseli u nova zdanja, kaže prorektorica za nastavu prof. dr. sc. Nevenka Tatković.

Ukorak s potrebama gospodarstva

- Sveučilište 80 posto sredstava dobiva iz državnog proračuna, ostalo su namjenski i vlastiti prihodi, pomoć Županije i Grada Pule te fondovi EU-a. Kao i druga mlađa sveučilišta u zemlji, suočavamo se s ograničavanjem proračunskih sredstava za unapređenja i nova zapošljavanja. Stoga se okrećemo uvođenju novih studijskih programa koje država želi financirati, sukladno potrebama tržišta rada, te ih osmišljavamo uz prethodne konzultacije s poslodavcima. Sveučilište i dalje treba njegovati i razvijati društveno-humanistička i umjetnička područja na kojima je izraslo, ali uz iskorake u STEM i druga područja važna za razvoj gospodarstva, kaže prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare, prorektorica za poslovne odnose i financije Sveučilišta.

Natječaji za studente i profesore

Natječaj za upis nove generacije studenata objavljen je na mrežnim stranicama Sveučilišta 14. svibnja. Već je objavljen i natječaj za predavače na stručnom preddiplomskom studiju Proizvodno strojarstvo, čiji je program na verifikaciji u Ministarstvu.

Inkubator i studentska zadruga

Na FET-u djeluje Studentski poduzetnički inkubator, a u sklopu Ceepusa i Erasmusa fakultet godišnje ugosti 40 stranih studenata. U inkubatoru se razrađuju poduzetničke ideje i dosad su formirane dvije spin-off tvrtke, Optimus consulting i CORE informatics. Radi poticanja poduzetništva među studentima, priprema se i osnivanje zadruge studenata.

Do združenog doktorskog studija

Od poslijediplomskih studija, na Sveučilištu se izvode tri doktorska i tri specijalistička studija. Doktorski su svi na FET-u – od doktorskog studija ekonomije - smjerovi financije, marketing, menadžment, računovodstvo i turizam pokrenutog 2008., preko Nove ekonomije koji postoji od 2011., do novog združenog doktorskog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment, čiji su nositelji više sveučilišta iz zemalja EU-a (Hrvatska, Slovačka, Mađarska i Austrija). Poslijediplomski specijalistički studiji su Ljudski resursi i društvo znanja, Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj te Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti.

Ljetne škole i kineski za građane

Sveučilište nije samo za mlade, provode oni i niz programa za cjeloživotno obrazovanje. Uz programe za stjecanje pedagoških kompetencija te za izobrazbu i usavršavanje u području javne nabave, održavaju se seminari za turističke vodiče i voditelje putničkih agencija, ljetne škole talijanskog jezika, hrvatskog i njemačkog jezika te hrvatskog jezika i kulture, sve do najnovijih tečajeva za građane - japanskog jezika i kulture te kineskog jezika.

Od lani suradnja s Izraelom i Armenijom

Stotinjak je pulskih studenata provelo dio svog studiranja u inozemstvu, dok je 75 stranih studenata boravilo na pulskom Sveučilištu. U inozemstvu su se usavršavala 52 profesora i 16 administrativnih djelatnika. Programi mobilnosti od lani su prešli granice EU-a - surađuje se s Izraelom i Armenijom. Studentima je omogućeno i odrađivanje prakse financirano iz programa Erasmus+ te su realizirana dva stručna Erasmus+ projekta na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Upravo se provode tri znanstvena projekta koja financira Hrvatska zaklada za znanost, a pet aktivnih projekata ima potporu EU-fondova, dva IPA-e te po jedan FP7-a i ESF-a. Sveučilište ugošćuje strane istraživače putem internacionalnih stipendija na duži period i oni također surađuju na zajedničkim projektima. Posredstvom Centra za empirijska društvena istraživanja FET je sudjelovao u izradi strateških dokumenata kao što su strategije gospodarskog razvoja Pule i Poreča, Master plan razvoja turizma općine Medulin, Strategija razvoja održivog turizma grada Labina te Strategija razvoja turizma grada Pule. (Duška PALIBRK)


Podijeli: Facebook Twiter