Od 1. siječnja i Kršanci će plaćati komunalnu naknadu

Općini Kršan predstoji popisivanje svih izgrađenih jedinica te izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi (Arhiva/I. RADIĆ)
Općini Kršan predstoji popisivanje svih izgrađenih jedinica te izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi (Arhiva/I. RADIĆ)

Vijećnici Općinskog vijeća Kršana na donijeli su Odluku o komunalnoj naknadi. Riječ je o naknadi koja je prihod proračuna Općine Kršan, a namijenjena je financiranju odvodnje atmosferskih voda, čišćenju javnih površina te održavanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, održavanju groblja i javne rasvjete. Općina Kršan je jedina općina u Hrvatskoj koja nema komunalnu naknadu, što se mijenja s prvim danom iduće godine.

Komunalnu naknadu plaćat će vlasnici stambenog, poslovnog te garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti kao i neizgrađenog zemljišta za koje postoji građevinska dozvola.

Odlukom su određene ukupno tri zone, ovisno o komunalnoj opremljenosti i pogodnosti položaja, za naplaćivanje komunalne naknade. Prema riječima načelnika Valdija Runka pri određivanju visine naknade rukovodili su se visinom naknade u okolnim općinama.

Prva zona obuhvaća područje gospodarske namjene, točnije termoelektranu, područje poslovno uslužne namjene - suhu marinu Plomin. Druga zona podrazumijeva turističke punktove, područja proizvodne namjene, pretežno zanatske namjene, radnu zonu Kršan i zonu u Potpićnu. U treću zonu spadaju sva ostala naselja na području općine.

Na jednom primjeru iz treće zone vlasniku stambenog prostora će se naknada obračunavati prema koeficijentu 0,15. Odnosno za objekt od sto kvadrata mjesečno će izdvajati 22 kuna.

Općini Kršan predstoji popisivanje svih izgrađenih jedinica te izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi.

Prema riječima načelnika Runka, posao bi trebao biti obavljen do plaćanja prve rate, koja dolazi na naplatu u srpnju 2016.godine. Dakle, vlasnici stambenih objekata naknadu će plaćati dva puta godišnje, dok će vlasnici gospodarskih objekata naknadu plaćati mjesečno. (I. A.)


Podijeli: Facebook Twiter