Očišćene utvrde okružene biciklističkim stazama

Utvrda Punta Christo (M. ANGELINI)
Utvrda Punta Christo (M. ANGELINI)

U pulskoj Gradskoj palači jučer je održana završna konferencija na kojoj su se okupili partneri na projektu Adrifort, a koji službeno završava krajem ove godine. Naime, jedan od glavnih ciljeva projekta je očuvanje postojećih utvrda i fortifikacija, ali i njihovo skorašnje uređenje i sanacija da bi postale pristupačne svim građanima Pule i njihovim gostima.

Zona rekreacije u Štinjanu

U samom projektu, putem kojeg je Grad Pula iz europskih fondova bespovratno uspio povući 300 tisuća eura, uz Grad, sudjeluju i Sveučilište Jurja Dobrila, Istarska županija, Regija Veneto te predstavnici subjekata iz Albanije, Grčke, Crne Gore i Slovenije.

Tijekom susreta, pročelnik Odjela za prostorno planiranje Giordano Škuflić naglasio je da je ovo prvi put da se na organiziran način pristupa brizi o ukupno pet lokaliteta na području Štinjana. Naglasio da bi cjelokupna zona na tom području u budućnosti trebala biti prepoznata kao zona rekreacije.

- U samom operativnom dijelu projekta imali smo zaista velik broj zahvata koji su jedno potpuno devastirano i zapušteno područje sada pretvorili u nešto prepoznatljivo. Drago nam je da već sada brojni rekreativci i biciklisti posjećuju to područje, kazao je Škuflić i naglasio da će se nastaviti raditi na tome da projekt ide dalje, odnosno da se cijela lokacija razvija i uređuje. Također, rekao je, cilj je da se osiguraju i proračunska sredstva za daljnje održavanje tog lokaliteta, ali i da se u funkciju stave i neke novootkrivene lokacije koje su se "pojavile" nakon što je cijelo područje temeljito očišćeno.

Pet fortifikacija u obuhvatu

Kako je istaknula Iva Pamić koja je radila na implementaciji projekta, cijelo područje obuhvaćeno projektom proteže se na ukupno 170 hektara unutar kojeg se nalazi pet fortifikacija -

Munide, Zonchi, Vallmaggiore, Monte Grosso i Punta Christo. Pamić je istaknula da su već sada u funkciji novouređene pješačke staze, ali i 10 kilometara duga biciklistička staza, te naglasila da se projektom između ostalog posebno valorizira cjelokupno štinjansko priobalje, dok se s druge strane u funkciju stavlja vrijedno kulturno nasljeđe.

Kako je jučer istaknuto, tijekom samog čišćenja utvrda uvidjelo se da su one potpuno devastirane, a time i nesigurne za trenutačno korištenje, stoga sada slijedi njihova sanacija. Također, u završnoj fazi u sklopu lokaliteta postaviti će se urbana oprema.

Predstavnica Sveučilišta Jurja Dobrila Barbara Unković naglasila je da je Sveučilište napravilo svu pripremnu dokumentaciju kako bi se ostvarila mogućnost da se utvrda Sveti Mihovil (u krugu stare bolnice) u budućnosti prenamjeni u multimedijalni studentski centar.

U sklopu jučerašnje konferencije na utvrdi Punta Christo u Štinjanu organizirana je i izložba uz dječji program u organizaciji štinjanskog vrtića Dado. Tom su prilikom partneri na "licu mjesta" raspravljali o svim dosadašnjim postignućima, implementaciji projekta te perspektivi zajedničkog apliciranja na daljnjim projektima prekogranične suradnje. (D. BAŠIĆ-PALKOVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter