Obnova srednjih škola u Bujama prioritet Grada i Županije


Župan Flego u ponedjeljak je održao radni sastanak s predstavnicima Grada Buja u sjedištu gradske uprave. Sastanku su, uz gradonačelnika Buja Fabrizia Vižintina, nazočili i zamjenica župana Giuseppina Rajko, pročelnik županijskog Odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Valerio Drandić, pročelnik Kabineta župana Duško Kišberi, predsjednik Gradskog vijeća Buja Rino Duniš te gradski pročelnici Loreta Makovac, Elvis Glavičić i Jelena Bojić.

Neiskorištena imovina

Na sastanku je bilo riječi o kapitalnim projektima grada na području obrazovanja, a župan je posebno istaknuo važnost rekonstrukcije i energetske obnove srednjih škola u Bujama što je jedan od prioriteta i Istarske županije. Predstavnici Grada prezentirali su županu Flegu i suradnicima kulturne i turističke projekte koji su u fazi realizacije te projekte koje namjeravaju kandidirati na europske fondove. Gradonačelnik Vižintin predstavio je i potencijalne mogućnosti razvoja stavljanjem u funkciju neiskorištene imovine za koju su se svi prisutni složili da ima velik gospodarski potencijal za čitavu Bujštinu.

Jedna od tema o kojoj je bilo govora je problem graničnog prijelaza sa Slovenijom na kojem je otežano prometovanje posebno u ljetnim mjesecima. Župan Flego predstavio je gradskoj upravi dosad poduzete aktivnosti na državnoj razini te istaknuo da će se nastaviti zalagati za rješavanje ovog problema budući da su svi složni da se prometna situacija u tom dijelu Istre mora poboljšati. Bilo je riječi i o stanju u poljoprivredi i svi su suglasni da hitno treba usvojiti novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji bi dao novi razvojni zamah i Bujama.

Kanalizacijska mreža

- Jedan od zajedničkih prioritetnih projekata u ovom mandatnom razdoblju, u koji ćemo nastaviti ulagati znatne napore, svakako je izgradnja nove kanalizacijske mreže čime ćemo omogućiti povećanje broja priključaka domaćinstava na području Bujštine, naglasio je župan Flego te je zaključno istaknuo važnost partnerstva Županije i Grada Buja, uz podršku kapitalnim i zajedničkim projektima te otvorena vrata i spremnost za suradnju u budućim aktivnostima gradske uprave. (D. P.)


Podijeli: Facebook Twiter