Obnavljaju se fasade i krovišta u starom gradu

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

U porečkoj starogradskoj jezgri postavljeno je ovih dana na zgrade nekoliko velikih skela, čime je i službeno s realizacijom krenuo program zaštite i obnove kulturnih dobara na području Poreča. Naime, Grad Poreč subvencijama iz takozvane spomeničke rente potiče vlasnike nekretnina na području kulturno – povijesne i urbanističke cjeline grada na obnovu i uređenje njihovih građevina. Pritom Grad sufinancira sanacije i uređenja konstruktivnih dijelova zgrade, krovišta, pročelja i obnovu vanjske stolarije.

Sanirati kamene elementi na pročelju

- Izgled zgrada, posebice u starogradskoj jezgri, svojevrsno je ogledalo grada. Drago mi je da su već krenule sanacije na zgradama i da je odaziv sugrađana i tvrtki dobar, jer time štitimo, ali i odgovorno upravljamo našom bogatom spomeničkom baštinom, kazao je gradonačelnik Loris Peršurić.

Gradsko poduzeće Stan je, temeljem suglasnosti koju su dali suvlasnici zgrada, na gradski natječaj prijavilo zgrade na adresama Decumanus 17b i 22, te Bože Milanovića 3. U daljnjem je postupku Stan zatražio ponude vezano uz izradu potrebne projektne dokumentacije, izradu i odabir ponuda za izvođenje sanacija i stručnog nadzora koje su suvlasnici, njih natpolovična većina, pismenom odlukom odobrili. Po prikupljanju ukupne potrebne dokumentacije, a prije same realizacije, dobivena je suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela i osigurana ukupna financijska konstrukcija za predviđene radove.

Kako javljaju iz gradske uprave, vrijednost radova na stambeno-poslovnoj zgradi u Ulici Bože Milanovića je 117.421 kuna s PDV-om. Grad je obnovu sufinancirao s 55.500 kuna, dok preostali iznos osiguravaju suvlasnici zgrade iz sredstava zajedničke pričuve. Izvođač je Eurocolor Kalčić koji će na pročeljima ukloniti dotrajalu staru boj i pripremiti kvalitetna podloga uz konačno završno bojanje. Također će se sanirati i kameni elementi na pročelju, kao što su kameni vijenci, okapnice i slično. (T. KOCIJANČIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter