Objavljen Franina i Jurina za 2012.

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Godišnjak "Franina i Jurina", s novim brojem za 2012. godinu, obilježava 90 godina otkako je davne 1922. godine pokrenut. U tom devet desetljeca dugom razdoblju, izlazio je s vecim ili manjim prekidima, tako da je do danas objavljeno 58 svezaka.

- Narodni istarski kalendar može se pohvaliti statusom najdugovjecnijeg periodika ne samo u Istri, vec i širem hrvatskom podrucju, istaknuo je na konferenciji za novinare urednik Miroslav Sincic.

Citavo to vrijeme izlaženja uredivali su ga najistaknutiji kulturni radnici, novinari, strucnjaci iz raznih podrucja, povjesnicari: od Zvane Crnje, Petra Strcica, Marija Kalcica, Milana Rakovca, Ive Rudana do Antona Pavlinica.

- "Franina i Jurina" nikada nije bio okrenut nekoj politickoj opciji, ideološkoj, vjerskoj ili drugoj skupini ili ideji. Uvijek je bio okrenut citateljima, narodu i okupljao je veliki broj suradnika, rekao je Sincic, jedan od najdugovjecnijih urednika "Franine i Jurine".

Predstavljajuci najnoviji broj godišnjaka, Sincic je naglasio da popularni istarski kalendar nastavlja s dosadašnjom koncepcijom knjige za široku citalacku publiku, objavljujuci veliki broj clanaka razlicitog sadržaja, popularno pisanih i bogato ilustriranih, nastojeci da u knjizi svatko nade nešto za sebe.

Najnovija knjiga objavljena je u nakladi Izdavackog poduzeca Reprezent iz Racica. Graficki ju je oblikovao David Ivic, a tiskana je u zagrebackom Grafomarku. Na 248 stranica donosi sedamdesetak clanaka pedesetorice autora, poznatih novinara, publicista, književnika te strucnjaka za pojedine oblasti i teme, razvrstanih u šest poglavlja; Aleja glagoljaša, Obljetnice, Prošlost-tradicija-baština, Naši ljudi i krajevi, Teme i dogadaji te Aktualno-poucno - korisno.

U prvom poglavlju, uz dvanaest mjeseci, Vladimir Pernic predstavlja Aleju glagoljaša od Roca do Huma i sva njena spomenicka obilježja. Drugim poglavljem obuhvacene su znacajnije obljetnice, medu ostalima 200. godišnjica rodenja biskupa Jurja Dobrile, o cemu pišu Josip Šiklic i Ivan Milotic, te 100. godišnjica nastanka "Krasne zemlje", istarske himne koju je 1912. godine skladao Matko Brajša Rašan na tekst Ivana Cukona, o cemu piše Nikola Lovrinic.

U poglavlju Prošlost - tradicija - baština, novi broj "Franine i Jurine" donosi cetrnaest zanimljivih priloga, tako o prvim motornim vozilima u Istri piše Josip Orbanic, a autor teksta o pocecima modernog pcelarenja u Istri je Mirjan Rimanic.

Vrlo je sadržajno, rekao je Sincic, poglavlje Naši ljudi i krajevi, u kojem osim ostalog, Franc Ancelj piše o otocima u Pulskom zaljevu, Christian Gallo o parku oko rovinjske bolnice, Ratko Radoševic o životu i radu Hermana Buršica, a Julijano Sokolic o lošinjskim admiralima...U poglavlju Teme i dogadaji isticu se prilozi o Istri na poštanskim markama, autor je Ante Braicin, dok o invazivnim vrstama životinja na tlu Istre piše Toni Koren, a o sportskim objektima u Puli, Anton Percan...

Zadnje poglavlje donosi niz zanimljivih i poucnih priloga, medu ostalima o ocuvanju prirode u Istri piše Ivan Blaževic, o valorizaciji domacih sorti maslina Franko Raguž, a o spravljanju raznih jela od cvijeca Tatjana Mandic Bulic.

Direktorica Reprezenta Sonja Sincic izrazila je zadovoljstvo što se usprkos poteškocama uspjelo tiskati još jedan broj godišnjaka i to u zavidnoj u nakladi od dvije tisuce primjeraka. Knjiga je to koja ne cami na skladištu, 99 posto plasira se u pretplati. "Naši kupci ne odustaju, stvorili smo cvrstu citalacku bazu i svaki puta kada isporucimo novi broj, isprate me rijecima", vidimo se dogodine, rekla je Sincic. (Gordana CALIC ŠVERKO)


Podijeli: Facebook Twiter