Objava privremenih rezultata državne mature 13. srpnja

Maturanti će konačne rezultate znati 18. srpnja (M. MIJOŠEK)
Maturanti će konačne rezultate znati 18. srpnja (M. MIJOŠEK)

Zadnjim ispitom iz glazbene umjetnosti u ponedjeljak, 27. je završio ljetni rok polaganja državne mature na koju se ove godine prijavilo 39.600 učenika diljem Hrvatske. Državnu maturu ove je godine na području Istarske županije prijavilo ukupno 1.345 maturanata, što je 55 prijavljenih državnih matura manje nego u protekloj školskoj godini 2014./2015. Od ukupnog broja prijavljenih, tek će se po okončanju cijelog procesa znati koliko je maturanata i pristupilo polaganju mature, no odstupanje od broja prijava i onih koji su izašli na ispite u prosjeku iznosi između 10 i 12 posto.

Podsjetimo, državna matura započela je polaganjem ispita iz biologije i vjeronauka, 6. lipnja, a tijekom cijelog mjeseca maturanti su izlazili na ispite iz raznih predmeta. Od ukupno prijavljenih maturanata, najviše ih je bilo iz gimnazija, u kojima je maturu prijavilo 13.286 učenika, a slijede strukovne škole s 19.313 prijavljenih učenika.

Pod video nadzorom

Ove je godine najviše prijava bilo iz izbornih predmeta fizike, biologije, politike i gospodarstva, dok su učenici najmanje za maturu prijavljivali logiku i glazbenu umjetnost. Kako bi se dodatno osigurali od mogućih incidentnih situacija, neke su škole, primjerice pulska Ekonomska škola, montirale i video nadzor, a od ove su godine vrijedila znatno stroža pravila za sve potencijalne prepisivače.

Ne bi li se dodatno osigurao regularan protok provedbe ispita državne mature, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) je u suradnji sa školama dogovorio strogu proceduru pohrane ispitnih pitanja. Tako su ispite odmah u školama preuzimali ispitni koordinatori koji su ih potom spremali i zaključavali u sefove.

- Osim toga, ne bi li se spriječile krađe ispitne građe, od ove su godine u blizini škola patrolirale i pojačane policijske ophodnje, a za sve potencijalne prijestupnike/prepisivače bila je predviđena kazna u trajanju od dvije godine nemogućnosti pristupa polaganjima ispita državne mature, istaknula je glasnogovornica NCVVO-a Ana Franić Božić. Potvrdila je da su maturanti pokazali zrelost i odgovornost te je provedba ljetnog roka državne mature protekla bez ikakvih problema. (D. BAŠIĆ - PALKOVIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter