Novi pravilnik za imenovanje ulica i trgova

Izbjegavat će se mijenjanje postojećih imena ulica, odnosno trgova (Neven LAZAREVIĆ)
Izbjegavat će se mijenjanje postojećih imena ulica, odnosno trgova (Neven LAZAREVIĆ)

Nakon što se krajem listopada prošle godine na sjednici Gradskog vijeća povela rasprava o imenovanju uspona, poljana i parkova te je u konačnici s te sjednice povučena odluka o imenovanju novih gradskih ulica određenim zaslužnicima među kojima su tada bili i Vesna Girardi Jurkić, arheologinja i političarka, te glazbenici Sergio Blažić-Đoser i Branko Črnca-Tusta, nametnula se potreba izmjene gradskog pravilnika. Doduše, u međuvremenu odluka o imenovanju je usvojena, ali su ovih dana donijete izmjene Pravilnika za određivanje prijedloga imena ulica i trgova i za postavljanje spomenika na području Grada Pule koje je gradonačelnik Boris Miletić jučer i prezentirao.

Zadržati smisao davanja imena

Valja podsjetiti da je nakon prošlogodišnje sjednice Gradskog vijeća Grad, u suradnji s Odborom za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova, krenuo u revidiranje kriterija za dodjelu imena budući da su bili suočeni s ograničenim brojem ulica raspoloživih za nova imenovanja, a ogromnim brojem zahtjeva. Primjerice od 2010. do 2013. godine pokrenuto je bilo 43 inicijative s višestrukim prijedlozima, od kojih je realizirano nešto više od deset, a samo tijekom 2013. pokrenuto je daljnjih 17 inicijativa. Stoga su u Gradu smatrali da je važno zadržati smisao davanja imena nekom prostoru i svakako zaslužnim pojedincima osigurati ulice prema značaju i vrijednosti prostora.

- S obzirom na složenost poslova koja se pokazala u provedbi dosad razmatranih prijedloga imenovanja ulica i trgova, a u cilju čim kvalitetnijeg sagledavanja te problematike s više različitih aspekata, izmjenama Pravilnika iz siječnja 2014. godine povećan je broj članova Odbora na njih ukupno sedam, i to imenovanjem novih članova iz različitih područja kulturnog i društvenog života grada Pule te je utvrđena i potreba definiranja dodatnih kriterija kojima će se Odbor rukovoditi u svom radu, što je i učinjeno ovim pravilnikom, ustvrdio je gradonačelnik Miletić.

Uvažavati izvorna rješenja

Novine je predstavio dogradonačelnik Fabrizio Radin koji je taksativno naveo da inicijativu za određivanje imena ulica i trgova, odnosno za uvrštenje pojmova u jedinstveni Fond, mogu dati fizičke i pravne osobe s područja grada Pule, a takve inicijative treba obrazložiti i u pisanoj formi. Ako se za ime ulice, odnosno trga predlaže ime osobe, potrebno je priložiti i životopis koji mora sadržavati osnovne podatke o osobi i značaju njenog doprinosa zbog kojeg se podnosi prijedlog.

- Pravilnikom su nadalje objedinjena ovlaštenja dvaju odjela, onog za prostorno uređenje i onog za komunalni sustav i imovinu. Osim toga proširen je sastav odbora u koje se sada imenuju i vijećnici, ali i drugi stručnjaci bitni za ovu materiju, istaknuo je Radin.

Naveo je nadalje da će odbor uvažavati izvorna rješenja, odnosno prva imena ulica i trgova iz vremena kada su izgrađeni, kao i naziva koji su se udomaćili tijekom povijesti i postali dio

svijesti građana; izbjegavati mijenjanje postojećih imena ulica, odnosno trgova te uvažavati potrebu grupiranja imena ulica i trgova radi kvalitetne orijentacije. U navođenju načela i kriterija za određivanje imena ulica i trgova, uz postojeće, rekao je, uvrštena su i dva nova kriterija: poštivanje načela vremenske distance te preduvjet da se za imenovanje ulice ili trga predlažu osobe koje su obilježile kulturni, znanstveni ili društveno-politički razvoj Grada Pule, regije, države i/ili svijeta.

- Uvedeno načelo vremenske, povijesne, distance znači da u predlaganju imena osobe za imenovanje ulice ili trga, od smrti osobe koju se predlaže, treba proći najmanje 15 godina. Osim toga, proširen je krug ovlaštenih predlagača na sve fizičke osobe koje žive u gradu Puli i na sve pravne osobe koje su registrirane na području grada Pule. U konačnici, uvedena je i kategorija "primjerene lokacije", a pod tim se misli je li lokacija koja se razmatra, bilo da je riječ o ulici ili trgu, primjerena događaju ili osobi po kojoj bi je trebali prozvati. Dakle, tu je dosad bio veliki nesrazmjer između broja inicijativa i dostupnih lokacija, ustvrdio je na kraju Radin. (Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter