Novcane potpore mladim skladateljima

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Hrvatsko društvo skladatelja (HDS) raspisalo je natjecaj za potpore iz fonda "Rudolf i Margita Matz" za 2011. godinu za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja. Natjecaj je raspisan temeljem želje izražene u oporuci velikog hrvatskog skladatelja Rudolfa Matza i njegove supruge, pijanistice Margite Matz, i rješenja o nasljedivanju prema kojem HDS raspolaže sredstvima od njihovih tantijema.

Ovim se natjecajem podupiru školovanje, profesionalni razvoj i umjetnicka postignuca mladih skladatelja svih glazbenih izraza, koji na dan 31. prosinca 2010. nisu stariji od 30 godina, dok je cilj natjecaja poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo najmlade generacije, odnosno pomoci mladim autorima u odabiru poziva profesionalnog skladatelja.

Maksimalan iznos koji ce se dodijeliti ovim natjecajem u akademskoj godini 2010./2011. iznosi 110 tisuca kuna, a na natjecaj se mogu prijaviti ucenici, studenti i diplomirani skladatelji, kao i ostali mladi autori koji se bave skladanjem i koji žele postati profesionalni glazbenici.

Iznos pojedinacne stipendijske potpore te nacin i rokovi isplate bit ce odredeni individualno, temeljem potreba, kvalitete, radnog i poreznog statusa dobitnika, a oni koji su dobitnici stipendije iz prethodnih godina ne ostvaruju pravo na prijavu.

Za nju je potrebno priložiti: životopis s težištem na vlastitom glazbenom iskustvu; popis cjelokupnog autorskog opusa s naznakama o godini nastanka i trajanju; skladbe (notni zapisi, snimke, demosnimke i ostalo); najmanje jedna preporuka ucitelja, mentora ili profesionalnog skladatelja, clana HDS-a, koji poznaje kandidata i njegov rad; medijski osvrti, kritike, potvrde o izvedbama ili snimanjima autorskih radova i slicno.

Nadalje, nužno je dodati tekst zamolbe koji ukljucuje: viziju vlastitog razvoja, prijedlog projekata kojima bi se kandidat bavio u periodu trajanja stimulacije, obrazloženje vlastitog imovinskog stanja i važnost ove stimulacije za daljnji razvoj.

Prema propozicijama natjecaja HDS pridržava pravo da ne dodijeli maksimalan predvideni iznos stimulacija, a dobitnici pristaju na sudjelovanje u medijskoj promociji prema traženju HDS-a. Takoder, svoja autorska prava trebaju zaštititi kroz sustav kolektivne zaštite. Odluku o dobitnicima donijet ce Predsjedništvo HDS-a na prijedlog Strucnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih strucnjaka najkasnije do 20. prosinca 2010. godine.

Kandidati su dužni do 22. studenog podnijeti svu dokumentaciju Hrvatskom društvu skladatelja s naznakom "Za fond Matz" na adresu: Hrvatsko društvo skladatelja, Berislaviceva 9; 10 000 Zagreb.


Podijeli: Facebook Twiter