Niti jedna ponuda za Hidrobazu i Pinetu

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Niti jedna ponuda nije stigla na natjecaj za lokacije Hidrobaza i Pineta u sklopu razvojnog projekta Brijuni rivijera, ciji je rok istekao u srijedu, potvrdio je direktor tvrtke Brijuni rivijere Ratomir Ivicic.

Po njegovoj ocjeni, na takvu nezainteresiranost ulagaca zasigurno su umnogome utjecala dogadanja oko proglašenja kulturnim dobrom pojedinih lokacija za vrijeme dok je u tijeku natjecaj za izbor najboljeg investitora.

- Posljednjih dana predstavnici Ministarstva turizma intenzivno razgovaraju s ljudima iz Ministarstva kulture i vjerujem u dobar ishod tih pregovora, izjavio je Ivicic za Hinu ne krijuci razocarenje cinjenicom što na natjecaj za ove dvije lokacije nije stigla niti jedna ponuda.

Clanovi komisije za otvaranje ponude u srijedu su, po isteku roka iz natjecaja, utvrdili da nitko nije dostavio ponudu za Hidrobazu i Pinetu.

- U iducih desetak dana posebno državno povjerenstvo, na celu s premijerom, analizirat ce situaciju i najvjerojatnije prilagoditi model novonastaloj situaciji, kazao je Ivicic.

Medunarodni natjecaj za provedbu projekta Brijuni rivijera za sve tri lokacije raspisan je u rujnu prošle godine s rokom do 16. sijecnja, a tada je za lokacije Hidrobaza i Pineta rok produžen do 16. svibnja.

Za lokaciju otok Sveta Katarina - Monumenti rok je istekao 16. sijecnja i jedinu ponudu za tu lokaciju dala je tvrtka Kermas Vod Cetiri, poduzetnika Danka Koncara, ciju je ponudu Vlada prihvatila sredinom travnja.

Projekt Brijuni rivijera na Hidrobazi (Pula) i u Pineti (Fažana) provodi se modelom prava gradenja i služnosti na rok od 66 godina.

Prema podacima iz natjecaja, na lokaciji Hidrobaza, smještenoj nasuprot brijunskog otocja, predvideni su hoteli ukupnog kapaciteta do 1.000 kreveta, s 4 do 5 zvjezdica, a ostala površina je zona namijenjena sportu i rekreaciji.

Lokacija Pineta smještena je takoder nasuprot Brijuna, a na njoj su predvideni hoteli ukupnog kapaciteta do 650 kreveta, s 4 do 5 zvjezdica, a ostala površina na toj lokaciji takoder je zona namijenjena sportu i rekreaciji.


Podijeli: Facebook Twiter