Nije smijenjena zbog golfa, vec kršenja zakona

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Nakon što je 21. studenog Milena Hrvatin razriješena dužnosti ravnateljice Doma za psihicki bolesne odrasle osobe Motovun u Brkacu, u javnosti su se pojavile price da je ministar zdravstva i socijalne skrbi dr. Darko Milinovic takvu odluku donio i na temelju navodne tužbe Dijane Ararankovic.

Ona je Opcinskom državnom odvjetništvu u Pazinu podnijela cetiri kaznene prijave protiv odredenih osoba u Domu za koje smatra da su pogrešnim lijecenjem i ignoriranjem zdravstvenih problema dvojice korisnika direktno utjecale na njihovu smrt.

Napokon se oglasilo i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi koje je na naš upit odgovorilo da je, kao nadležno tijelo, provelo sedam izvanrednih inspekcijskih nadzora nad zakonitošcu rada i strucnim radom Doma u razdoblju od 2005. do 21. studenog 2011.

"Sukladno ovlastima utemeljenim na Zakonu o socijalnoj skrbi i drugim propisima, u povodu utvrdenih nezakonitosti u postupanju izrecene su zakonom osnovane mjere koje se odnose na potrebu uskladivanja opcih akata s pozitivnim zakonskim normama i postupanju u skladu s njima. Ponajprije na primjenu odredbi Zakona o radu koje se odnose na prava i odgovornosti radnika i obavljanje poslova sukladno sklopljenom ugovoru o radu i strucnoj spremi. Medutim, ravnateljica i upravno vijece Doma nisu izvršili dio mjera naredenih rješenjem inspektora od 14. sijecnja 2011. godine, vec su podnijeli tužbu protiv rješenja Upravnom sudu, koja ne zadržava izvršenje rješenja."

Milena Hrvatin je odlukom ministra razriješena dužnosti ravnateljice Doma na temelju Zakona o socijalnoj skrbi. Tocnije, smijenjena je zbog nepostupanja po odredenim mjerama iz rješenja inspektora za propuste prilikom izricanja opomena radnici, rasporeda radnice na druge poslove, nezakonite izrade odredbi procišcenog teksta pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, davanju naloga radniku za obavljanje poslova za koje nije sklopljen ugovor o radu niti za njihovo obavljanje ima odgovarajucu strucnu spremu te povreda obveze zaštite osobnih podataka korisnika.

Ministar je donio odluku o razrješenju i zbog nepostupanja Upravnog vijeca po mjeri iz rješenja inspektora da preispita odgovornost ravnateljice te što je ravnateljica nastavila kršiti zakonske odredbe i opce akte Doma.

- Ravnatelj doma socijalne skrbi odgovoran je za zakonitost rada i strucni rad. Stoga, ako su inspekcijskim nadzorom utvrdene nezakonitosti i rješenjem naredene mjere za njihovo otklanjanje, ravnatelj ih je obvezan izvršiti. U suprotnom, upravno vijece, odnosno ministar dužni su razriješiti ravnatelja prije isteka mandata, izvješcuje Zora Lažeta, glasnogovornica Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Otklanja bilo kakve glasine o mogucoj privatizaciji Doma i povezanosti s projektom "Golf odredište Brkac". "Takve glasine nisu utemeljene i nemaju nikakve povezanosti s aktivnostima koje provodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi jer je djelatnost Doma vezana uz Zakon o ustanovama i ne može se mijenjati bez suglasnosti osnivaca, a djelatnost Doma je ipak od javnog interesa", zakljucuje Lažeta. (Mirjan RIMANIC)


Podijeli: Facebook Twiter