Nema zapreka za trgovački centar na Stoji

Današnji izgled eksploatiranog kamenoloma (N. LAZAREVIĆ)
Današnji izgled eksploatiranog kamenoloma (N. LAZAREVIĆ)

Sredinom travnja Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je rješenje prema kojem za izgradnju pulskog trgovačkog centra Max Stoja nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Rješenje ministarstva izdano je nakon što je zagrebačka tvrtka ATP Projektiranje, opunomoćena od investitora Trgovačkog centra Max Stoja d.o.o., podnijela postupak ocjene o potrebi utjecaja zahvata na okoliš.

Pozitivne ocjene i mišljenja

Osim što je riješilo da nije potreban postupak procjene utjecaja na okoliš, Ministarstvo je u istom rješenju navelo da nije potrebno provesti niti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, a rješenje prestaje važiti ukoliko investitor u naredne dvije godine ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

Na ovakvo rješenje ministarstvo se odlučilo nakon pozitivne ocjene Elaborata zaštite okoliša te pozitivnih mišljenja raznih državnih uprava: za zaštitu prirode; vodenog gospodarstva; cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture, potom županijskog Zavoda za javno zdravstvo i Upravnog odjela za održivi razvoj, kao i konzervatora.

O pokretanju ovog projekta uvelike ovisi i ovogodišnji gradski proračun, odnosno, naplata komunalnog doprinosa za budući trgovački centar koji će niknuti u bivšem kamenolomu trebala bi omogućiti realizaciju kapitalnih gradskih projekata poput nastavka proširenja obilaznice.

Trgovački centar na šest etaža

Zatvoreni kamenolom Max, koji je eksploatiran od 1943. godine te se vapnenac koristio kao sirovina za proizvodnju cementa, danas ima visinsku razliku od 25 metara. Prije samog početka izgradnje centra investitor bi trebao gradskoj upravi dostaviti dokumentaciju, kako bi se obračunao komunalni doprinos i naknada, iz kojeg će se financirati i prilagođavanje prometnice prema budućem centru. Riječ je o raskrižju ulica Stoja i Valkane, a zbog zahtjevnog terena vjerojatno će biti potrebna denivelacija te će se izgraditi nova prometnica prema centru.

Iz elaborata zaštite okoliša vidljivo je da će budući centar na Stoji imati bruto površinu od 71 tisuću kvadrata, imati šest etaža, od čega dvije nadzemne od gornje granice kamenoloma. Predviđeni sadržaji budućeg centra organizirani su u šest nadzemnih etaža ako se gleda od današnjeg podnožja kamenoloma. Trgovački sadržaji prostirat će se kroz tri etaže, od čega je predviđen i supermarket, dok će dvije etaže biti garažni prostor spojen rampama, a jedna je rezervirana za prostor tehnike. Predviđa se izgradnja građevine nepravilnog oblika, a prema UPU Max Stoja maksimalna visina građevine je 37 metara od podnožja kamenoloma. (G. ROJNIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter