Nema osnove za postupak protiv Turudica

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Predsjednik Vrhovnog suda RH Branko Hrvatin uputio je danas otvoreno pismo predsjedniku Hrvatskog sabora Borisu Špremu u kojem navodi da je primio na znanje njegovo upozorenje na ponašanje suca, predsjednika vijeca Ivana Turudica u sudnici, kao i Špremovu ocjenu o povredi digniteta Hrvatskog sabora, ali da nije našao osnove za pokretanje postupka u odnosu na oznaceno ponašanje, a koje bi mu nalagale odredbe zakona.

"Vaše navode (upozorenje na ponašanje suca - predsjednika vijeca i Vašu ocjenu o povredi digniteta Hrvatskog sabora) primo sam na znanje nalazeci da svojim komentarom te nacinom iznošenja svog stajališta ni u cemu niste doveli u sumnju sudsku neovisnost uopce ili u konkretnom predmetu", stoji u Hrvatinovu pismu Špremu.

"Iako, u svom pismu Vi od mene, kao celnika sudbene vlasti, niste zatražili moju posebnu reakciju, ukazujem Vam da sam, postupajuci kao i u ostalim slucajevima pritužbe na ponašanje sudaca, ocijenio konkretne cinjenice sa stajališta svoje obveze postupanja u skladu sa odredbama Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijecu te nisam našao osnove za pokretanje postupka u odnosu na oznaceno ponašanje, a koje bi mi nalagale odredbe ovih Zakona. Izvan tih zakonskih ovlasti i obveza, u ovom stadiju konkretnog kaznenog postupka, o samom postupanju i ponašanju suda i/ili sudionika u postupku ne mogu, niti smijem, iznositi eventualne zakljucke ili ocjene jer se radi o predmetu u kojemu ce se, u eventualnom žalbenom postupku ako do njega dode, odlucivati pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske ciji sam predsjednik", navodi predsjednik Vrhovnog suda.

Hrvatin, medutim, nalazi potrebnim istaknuti da se kao predsjednik Vrhovnog suda RH uvijek zalagao i zalagati ce se da suci svoju sudacku dužnost obnašaju u skladu sa najvišim etickim standardima sadržanim kako u Etickom kodeksu tako i u opcim društvenim etickim normama.

Predsjednik Hrvatskog sabora Boris Šprem izrazio je zadovoljstvo odgovorom Branka Hrvatina.

- U osnovi sam zadovoljan tim odgovorom, zato što se gospodin Hrvatin kao predstavnik sudbene vlasti jasno ocitovao da se nisam miješao u sudbenu vlast, što mi je spocitnuo sudac Turudic, i da sam imao pravo napisati to pismo, izjavio je Šprem novinarima u Saboru.

- Medusobno povjerenje i uvažavanje izmedu institucija državne vlasti, prije svega zakonodavne, izvršne i sudbene, temelj je za jacanje povjerenja gradana. Da bi se to povjerenje javnosti vratilo, za to se treba pobrinuti, rekao je, te dodao da je u tom smislu i reagirao na izjavu suca Turudica koji je prošloga tjedna, tijekom sudenja bivšem premijeru Ivi Sanaderu, svjedoka i bivšeg predsjednika Sabora Luku Bebica ukorio rijecima da se u sudnici ne može ponašati kao u Saboru. (Hina)


Podijeli: Facebook Twiter