Neiskorištena općinska imovina

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Općina Brtonigla pozvala je zainteresiranu javnost da do 3. lipnja dostavi primjedbe i prijedloge na nacrt Strategije upravljanja općinskom imovinom za razdoblje od 2016. do 2021. godine. U tom dokumentu predsjednik Općinskog vijeća Ezio Barnaba' navodi kako je jedan od glavnih ciljeva strategije staviti imovinu u funkciju te da su svjesni nedovoljno iskorištenog resursa općinske imovine.

Najzanimljiviji dio tog dokumenta su planirane buduće namjene općinskih nekretnina. U poslovno-stambenu namjenu prenamijenit će se zgrada zadružnog doma u naselju Špinotija i stara škola u Brtonigli. Stari mlin postat će muzeja vina i seljačkog stvaralaštva, a zgrada stare škole u Novoj Vasi prenamijenit će se u hostel-društveni dom. Zgrada dječjeg vrtića i škole u Brtonigli će se nadograditi u dijelu koji se odnosi na dječji vrtić. Građevinsko zemljište u radnoj zoni Štrpe stavit će se u funkciju prodajom zemljišta poduzetnicima i investitorima. Pored ranije navedenih nekretnina Općina planira realizirati projekt Arheološkog parka Santi Quaranta u pećini i na Kaštel kod Sv. Jurja, kod Nove Vasi. Riječ je o zemljištu koje je Općini dodijeljeno od Republike Hrvatske na uporabu od 10 godina. Općina Brtonigla vlasnik je 28 poslovnih prostora. U zakupu s naknadom je dano njih 11, a pet bez naknade. Osam ih nije u funkciji, a Općina koristi za vlastite potrebe četiri prostora. Općina ima u vlasništvu sedam stanova, od kojih su dva u najmu, dva stana se koriste bez naknade (socijalni kriteriji), a tri stana su neiskorištena. Ujedno, Općina je vlasnik udjela (u poduzećima) nominalno vrijednih 4,3 milijuna kuna. Najvredniji je udio u Istarskom vodovodu. Čak 2,76 milijuna kuna je procijenjen udio od 0,73 posto. Ujedno, Općina je 100 postotnih vlasnik Hortus Nigera i Razvojne agencije Brtonigle. (P. G.)


Podijeli: Facebook Twiter