Natječaj za ravnatelja Istarske kulturne agencije

(N. LAZAREVIĆ)
(N. LAZAREVIĆ)

Istarska županija, odnosno njen Upravni odjel za kulturu, jučer je objavila natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Istarske kulturne agencije.

Prema propozicijama natječaja, za ravnatelja može biti imenovana osoba koja je magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti, ima stručne, radne i organizacijske sposobnosti te pet godina radnog staža, a traži se i poznavanje talijanskog i engleskog jezika. Iznimno, za ravnatelja IKA-e mogu biti imenovane osobe koje udovoljavaju navedenim uvjetima osim onome o stručnoj spremi ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture te imaju najmanje deset godina radnog staža.

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine s time da, po isteku mandata, ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja. Uz pisanu prijavu kandidati moraju priložiti i životopis, preslike dokaza o stručnoj spremi, domovnice i radne knjižice, uvjerenje o nekažnjavanju i program rada ustanove za mandatno razdoblje. Prijave je moguće dostaviti osobno ili poštom na adresu Istarska županija, Upravni odjel za kulturu, Mlinska 4/b, 52466 Novigrad. Rok za predaju je osam dana od objave natječaja, dakle 19. ožujka.

Dosadašnju funkciju ravnateljice IKA-e obnašala je Tajana Ujčić, no ona je razriješena na vlastiti zahtjev radi odlaska na drugo radno mjesto te će funkciju obnašati do 31. ožujka. Tajana Ujčić na toj je funkciji bila od 26. srpnja 2012. godine. (B. VINCEK)


Podijeli: Facebook Twiter