Nastavlja se izgradnja fekalnog kolektora

(M. MIJOŠEK)
(M. MIJOŠEK)

Trgovačko društvo Pragrande d.o.o. Pula koje obavlja djelatnost javne odvodnje na području Pule podnijelo je zahtjev za dodjelu novčanih sredstava u iznosu od 3.235.500 kuna za građenje vodnih građevina na području Pule i to za realizaciju projekta Pula centar, izgradnja fekalnog kolektora u ulici Prekomorskih brigada, odnosno obilaznice. Zahtjev se odnosi na sredstva potrebna za završetak realizacije projekta izgradnje fekalnog kolektora. 

Hrvatske vode sufinanciraju 80 posto

Za taj projekt sklopljen je okvirni sporazum u 2016. godini po kojem su ugovorene i odrađene dvije faze radova, a investicija je sufinancirana od strane ustanove Hrvatske vode-pravna osoba za upravljanje vodama, u visini od 80 posto novčanih sredstava temeljem ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina s Hrvatskim vodama u 2016. godini. Preostale faze će se ugovoriti temeljem istog okvirnog sporazuma s izvođačima radova u 2017. godini., a Hrvatskim vodama je upućen zahtjev za nastavak sufinanciranja projekta. Do odobrenja sufinanciranja sredstava potrebno je od strane Grada Pule osigurati sredstva u stopostotnom iznosu financiranja, odnosno u iznosu od 3.235.500 kuna. U slučaju da Hrvatske vode odobre Pragrandeu u određenom postotku i iznosu novčana sredstva za sufinanciranje projekta, Pragrande će vratiti Gradu iznos koji će biti jednak iznosu sufinanciranom od strane Hrvatskih voda. 

Riječ je o projektu koji se nadovezuje na gradski projekt nastavka širenja obilaznice, čiji je početak najavljen za travanj, a završetak za kraj godine. Nova oborinska odvodnja prometnih površina i izgradnja fekalnog kolektora uz obilaznicu do križanja s Medulinskom cestom i Mutilskom ulicom, dodatno će rasteretiti kanal Pragrande. 

Zajedno sa širenjem obilaznice

Krajem prošle godine Pragrande je već odradio rekonstrukciju kanala uz postojeće proširenje obilaznice, odnosno pretvaranje mješovitog kolektora u fekalni. Usto treba podsjetiti i na izgradnja kanala Valmade-Dolinka-more, kojim se voda s gornjeg sliva usmjerava iz grada prema moru u Uvalu Veruda, što je značajno rasteretilo kanal Pragrande, odnosno centar grada. (G. ROJNIĆ)

 

 

 


Podijeli: Facebook Twiter