Nastavak ulaganja u Hidrobazu, nova plaža na Fratarskom i e-bicikle

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Ministarstvo turizma objavilo je ovih dana javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava na temelju Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini za što je osigurano 20 milijuna kuna. Kako piše u pozivu, sredstva iz Fonda namijenjena su javnom sektoru - jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture. Javni poziv otvoren je do 15. rujna 2017. godine. No, Grad Pula već ima spremne projekte za aplikaciju.

Potpore do milijun kuna

Kako je pojašnjeno, programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla). Ministarstvo sufinancira do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000 kuna, a maksimalni milijun kuna. Za centre za posjetitelje i interpretacijske centre taj iznos kreće se od minimalno 100.000 do maksimalno milijun kuna potpore. Također, Ministarstvo sufinancira izradu Operativnih planova razvoja cikloturizma županije sa standardima do 50.000 kuna, a uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla od 100.000 do 400.000 kuna.

- Grad Pule će, kao što je i do sada činio, aplicirati više projekata kojima se planira dodatno podići ponuda sadržaja u gradu i turistička atraktivnost grada. Jedan od svijetlih primjera suradnje Grada i nadležnog Ministarstva po pitanju razvoja turističke infrastrukture svakako je uređenje plaže na Hidrobazi smještene nasuprot Nacionalnog parka Brijuni. Lokacija plaže na Hidrobazi već je sama po sebi dragulj, no ulaganja u njeno uređenje svim posjetiteljima osigurava sasvim novi doživljaj prostora u kojemu mogu uživati sve dobne generacije. Hidrobaza je, podsjetimo, uređena dosad po tri od ukupno sedam predviđenih faza za što je Grad uložio 5,5 milijuna kuna, dok je nemalih 2,7 milijuna kuna bilo bespovratnih sredstava Ministarstva turizma na temelju Programa razvoja javne turističke infrastrukture. Uređena plaža postala je središnje mjesto ljetnog okupljanja i boravka Štinjanaca, ali i velikog broja gostiju koji su ove godine došli u rekordnom broju, kaže pulski gradonačelnik Boris Miletić. (Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ)

OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter