Nastavak širenja pulske obilaznice počinje u travnju


U nedavnom neslužbenom razgovoru s gradonačelnikom Borisom Miletić potvrđeno nam je da će projekt nastavka proširenja obilaznice, od nekadašnjeg skretanja za Valmade do križanja s Medulinskom cestom, za koji je već potpisan ugovor s izvođačem radova, početi uskoro. Iako smo sličnu priču već čuli, ovog puta potvrđeno nam je da su osigurana financijska sredstva za realizaciju nastavka širenja, i to osim "komunalnih" sredstva i dodatnim dogovorom oko zajma kojim će Lidl 18,5 milijuna kuna posuditi Gradu bez kamata u narednih osam godina.

Lidl financira i peti krak rotora

Iako se dugo vremena smatralo da će se obilaznica nastaviti širiti tek kad počne izgradnja velikog trgovačkog centra Max Stoja u bivšem kamenolomu na Stoji, Grad je uspio osigurati sredstva i prije toga te shodno tome kreće najočekivaniji kapitalni projekt. Naime, kako nam potvrđuju iz Grada Pule, do danas nije podnijet zahtjev za izdavanja akta za gradnju Max Stoje, shodno tome nije poznat niti točan izračun komunalnog doprinosa, koji je se izračunati tek nakon ishodovanja dozvole za gradnju temeljem projektne dokumentacije koja će Gradu biti dostavljena. No, gradska uprava navodi da je dio sredstava potreban za realizaciju nastavka širenja obilaznice definirano Programom gradnje objekata i uređaje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

- Neovisno o početku građenja trgovačkog centra Max Stoja s daljnjom izgradnjom, odnosno širenjem, na zaobilaznici planira se započeti početkom travnja. Sukladno Proračunu Grada Pule za 2017. godinu projekt izgradnje/širenja obilaznice financirat će se dijelom iz sredstava komunalnog doprinosa, te dijelom iz zajma nakon zaključenja sporazuma o prethodnom financiranju izgradnje kružnog toka na Medulinskoj cesti s Lidl Hrvatska d.o.o. Nadalje, s Lidlom je u tijeku i zaključenje ugovora o financiranju izgradnje petog kraka na navedenom rotoru, a s kojega bi se ostvario pristup za objekt Lidla kojega planiraju graditi na lokaciji, poručuju iz Grada Pule.

Obilaznicu će nastaviti širiti pulska Cesta d.o.o. koja je odabrana na natječaju kao najpovoljniji ponuditelj radova. Investicija je, naime, vrijedna 25 milijuna kuna s PDV-om. Proširenje obilaznice od nekadašnjeg skretanja za Valmade do Medulinske ceste, obuhvaća izgradnju dva nova prometna traka, pripadajuće zelene pojaseve i pješačko-biciklističke staze, izgradnju odvodnje oborinskih voda s infiltracijskim jarcima i bioretencijama, izgradnju javne rasvjete, rekonstrukciju raskrižja sa Šišanskom cestom i s Medulinskom cestom u kružna raskrižja, odnosno izgradnju dva kružna toka, te zaštitu i prelaganje postojeće infrastrukture (vodovodna i elektroenergetska mreža, telekomunikacijske instalacije) te krajobrazno uređenje s navodnjavanjem. Usto sadržava i radove na održavanju postojećeg kolnika, odnosno rekonstrukciju postojeće dvotračne prometnice.

Kružni tok na križanju sa Šišanskom cestom bio bi četverotračni, dok bi rotor na križanju s Medulinskom cestom, odnosno Mutilskom ulicom imao pet krakova jer se namjerava peti krak izgraditi prema Gregovici gdje je Lidl kupio građevinsko zemljište i najavio izgradnju novog, još jednog u Puli, trgovačkog centra.

Završetak do kraja godine

Predviđena duljina zahvata je 1.340 metara, a uz rekonstrukciju raskrižja sa Šišanskom i Medulinskom cestom  doći će do djelomične rekonstrukcije prometnica koje se priključuju te će tako ukupna duljina zahvata zapravo iznositi 2.237,3 metara. Predviđena je izgradnja 264 metara vodoopskrbnog cjevovoda na Šišanskoj cesti i 366 metara cjevovoda na Medulinskoj cesti te novi ogranak duljine 50 metara uz rekonstrukciju svih postojećih kućnih priključaka u zoni zahvata. Od oborinske odvodnje ukupno je predviđeno devet infiltracijskih jaraka i pet retencija te ugradnja cjevovoda duljine oko 1.600 metara i drenažnih cijevi u infiltracijskim jarcima i retencijama u duljini od oko 2.035 metara. Također je predviđeno demontiranje 23 postojeća rasvjetna mjesta i dogradnja 64 nova, dok je dužina trase naponskih kablova 636 metara. Krajobrazno uređenje obuhvaća cijelu dionicu.

Puljanima će najzanimljiviji biti rok izgradnje, nakon što izvođač bude uveden u posao za izvođenje radova ima 150 radnih dana bez obzira na broj sklopljenih ugovora, pa ako se počne u travnju ispada da bi projekt trebao biti gotovo u studenom, najkasnije u prosincu ove godine.

Uređenje nogostupa u Ljudevita Posavskog

U sklopu malih komunalnih akcija Mjesnog odbora Sisplac – Sv. Polikarp ovih je dana započelo s uređenjem nogostupa u Ulici Ljudevita Posavskog. Radovi obuhvaćaju zamjenu rubnjaka i obnovu asfaltnog sloja na nogostupu. Izvest će se i četiri pješačka prijelaza prilagođena osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. (Goran ROJNIĆ, snimio Neven LAZAREVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter