Napušteno istarsko selo postat će rezidencijalno naselje

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

U uredu labinskog gradonačelnika ovog je tjedna potpisan ugovor o financiranju Urbanističkog plana uređenja sela Šikuli. U ime Grada ugovor je potpisao gradonačelnik Valter Glavičić, a u ime investitora, direktor i vlasnik tvrtke Rezidencija Šikuli, Valery Garipov.

Urbanističkim planom uređenja Šikuli na površini od 13 hektara obuhvatit će se područje Turističko razvojnog područja Šikuli, sportsko-rekreacijsku zonu i stambenu zonu Šikuli. UPU u cijelosti financira investitor u ukupnom iznosu od oko 170.000 kuna, a izrađuje ga zagrebačka tvrtka Urbanistica. Njime će se utvrditi detaljni uvjeti provedbe svih zahvata u prostoru unutar turističkog razvojnog područja, unutar površina hotela i turističkog naselja, unutar površine polivalentnog sportsko-rekreacijskog centra te unutar površine građevinskog područja naselja Šikuli. Također će se utvrditi uvjeti za rekonstrukciju i izgradnju prometne i komunalne infrastrukture unutar obuhvata plana te uvjeti za racionalno korištenje i zaštitu prostora.

Atraktivan pejzažni pogled na otoke

Radni naziv čitavog projekta rekonstrukcije i izgradnje turističko-ugostiteljskog kompleksa glasi "YourCroatiaHoliday - istarska baština selo Šikuli" uz što se predviđa izgradnja i razvoj infrastrukture (ceste, elektromreže, vodovoda, odvodnje, obnovljivi izvori energije). Investitor je pulska tvrtka Rezidencija Šikuli, a projekt vodi pulska tvrtka Praeda.

Selo je smješteno 7,5 kilometara jugoistočno od grada Labina, a nalazi se na nadmorskoj visini 430 metara. Udaljeno je dva kilometra od mora odnosno od Uvale Sveta Marina. Ukupna površina zahvata je oko 11,5 hektara. Prostor je prekriven travnatim i niskim zelenilom, dok je na zapadnom dijelu prostor pokriven šumom. S cjelokupnog prostora pruža se atraktivan pejzažni pogled na Kvarner i otoke. Selo je pod zaštitom Ministarstva kulture kao 3. kategorija zaštićenih povijesnih spomenika i dobara.

Smještajni kapaciteti vezani za sportsku zonu

Zona obuhvata projekta podijeljena je na tri dijela: građevinsko područje pokriva površinu od 2 hektara, a na njemu se planira djelomična ili potpuna obnova 12 ruševnih istarskih kuća za svrhu turističkog najma ili prodaje. Ukupni planirani kapacitet toga područja je 96 postelja. Zona Turističko razvojno područje (TRP) pokriva površinu od 5,1 hektara, a maksimalni kapacitet iznosi 550 postelja (osnovni planirani kapacitet iznosi 400 postelja). Tu se predviđa izgradnja objekata ugostiteljsko smještajne turističko hotelijerske namjene organiziranih kao apartmansko-rezidencijalno naselje, hotel i butik hotel. U trećoj, Zoni sporta i rekreacije, na površini od 4,5 hektara predviđa se izgradnja sportsko-rekreacijskog centra organiziranog kao vježbalište za golf, sportski tereni (odbojka, tenis, košarka), dječja igrališta, vodeni park, adrenalinski park, biciklističke staze i šetnice, te površina za javna okupljanja (sajmovi, koncerti, izložbe, zimsko klizalište…). U vlasništvu investitora nalazi se devet hektara zemljišta što čini 81 posto ukupne površine zahvata projekta. U potpunom su vlasništvu investitora građevno područje starog sela i zone TRP-a, dok je zona R6 (sport i rekreacija) dijelom smještena na državnom i privatnom zemljištu.

- Svi smještajni kapaciteti usko su vezani za realizaciju sportske zone, kao i za realizaciju rekonstrukcije starog sela, a isto tako za realizaciju ceste i potrebne infrastrukture kao osnovnog preduvjeta za realizaciju postelja i cjelokupnog projekta, kažu iz tvrtke

Inače, danas je pristup Šikulima moguć postojećem cestom koja vodi iz smjera Kranjci - Kopać - Bartići - Hrvatini - Šikuli, međutim, ona nema potrebnu širinu za odvijanje dvosmjernog prometa. Stoga su još 2015. investitori predložili Gradu proširenje ceste s čime se Grad načelno složio. Osim ovog primarnog pravca investitori također traže da se u prostorne planove uvrsti i buduća prometnica iz Šikuli prema moru preko smjera Junac.

Početak radova u proljeće 2019. godine

Podsjetimo, Gradsko vijeće Labina na svojoj je sjednici još lani u kolovozu donijelo odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina čime se prostorni plan uskladio sa zakonima o prostornom uređenju i gradnji, posebno u dijelu koji se odnosi na neizgrađene dijelove građevinskih područja koja se sukladno odredbama zakona o prostornom uređenju smatraju neuređenim dijelom građevinskog područja. Također se provelo usklađenje s izmjenama i dopunama prostornog plana Istarske županije, u dijelu turizma, sporta i rekreacije, kao i građevinskih područja.

Planirani početak gradnje infrastrukture i pristupanje rekonstrukciji starog sela planiran je u proljeće 2019. godine dok se završetak svih radova na realizaciji projekta očekuje do kraja 2022. godine ukoliko se svi preduvjeti budu ispunjavali sukladno planiranom, kaže Đurđica Virag iz Praeda te dodaje da su već napravili idejno rješenje kojim će tražiti suglasnosti za građevinske dozvole rekonstrukcije napuštenog sela koje očekuju dobiti do jeseni.

(A. ŠĆULAC/A. DAGOSTIN)


Podijeli: Facebook Twiter