Nalaz državne revizije: Nepravilnosti u pet istarskih društava

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Državna revizija "uhvatila" je nekoliko istarskih trgovačkih društava, koja su u vlasništvu lokalne i područne samouprave, u kršenju propisa i donesenih etičkih kodeksa tijekom poslovanja u 2014. godini. U Izviješću o obavljenoj reviziji o sprječavanju i otkrivanju prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije spominje se djelatnost Agencije za ruralni razvoj Istre (AZRRI), Pula Parkinga, Pulaprometa, Tržnice Pula te tvrtke Monte Giro.

Revizija navodi kako su spomenuta trgovačka društva usvojila i objavila vlastite etičke kodekse, ali navode i primjere kako ih nisu primijenili u praksi, a tu su i druge nepravilnosti u radu tih javnih tvrtki. Revizori su otkrili da, primjerice, poduzeće Pulapromet nije donijelo pisanu proceduru o korištenju službenih vozila, dok AZRRI nema proceduru o korištenju poslovnih vozila i teretne mehanizacije. U pulskoj Tržnici d.o.o nema pisane procedure o korištenju službenih mobilnih telefona i vozila.

Nepravilnosti su ustanovljene u trgovačkim društvima Pula Parking d.o.o. i Monte Giro d.o.o., a odnose na područje zapošljavanja. Utvrđeno je kako je osam osoba zaposleno u Pula Parkingu na temelju odluke direktora, ali ne i preko javnog natječaja putom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasom u dnevnom tisku. U društvu Monte Giro također nisu poštovali proceduru kada su 2014. na određeno vrijeme zaposlili šest djelatnika.

Nepravilnosti u AZRR-ju u Pazinu ukazuju na slabosti u područjima reprezentacije, korištenja imovine u poslovne svrhe i donošenja odluka. Troškovi reprezentacije u 2013. i 2014. godini iznosili su 168.990 kuna, iako društvo AZRRI nije donijeo pravilnik, ili neki drugi akt kojim bi se detaljnije propisalo tko i u kojim okolnostima ima pravo korištenja i trošenja sredstava reprezentacije, korištenje imovine u poslovne svrhe uredio je etičkim kodeksom, te odlukom o korištenju službenih vozila i vođenju evidencije i praćenju troškova, ali ta se odluka odnosi samo na osobna vozila.

U izviješću se navodi kako su izravnim dokaznim ispitivanjem revizori otkrili nepravilnosti u vezi isplate simulacije na plaće u Pulaprometu. U 2013. isplaćeno je 131.390 kuna, te u 2104. godini 143.035 kuna stimulacije na plaće, iako nisu doneseni pisani kriteriji po kojima se stimulacija određuje. Spornim je ocijenjena i donacija za novogodišnje uređenje Pule u iznosu od sto tisuća kuna. U AZRR-ju otkriveno kako je od 2012. do 2014. imao ugovor po pozivu s jednim izvođačem radova, čime nije osigurana javnost poslovanja. Vrijednost radova je 6.142.120 kuna (bez PDV­a). (D. GRAKALIĆ)

CIJELI TEKST U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter