Najviše rošada svećenika na Labinštini

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Porečko i pulski biskup Dražen Kutleša potpisao je ovih dana dekrete o razrješenju i imenovanju svećenika u biskupiji, koji stupaju na snagu, uobičajeno, u kolovozu. U prvi mah, ako je riječ o najobičnijoj ljudskoj radoznalosti, nema većih iznenađenja u pastoralnoj preraspodjeli. Istaknuti, međutim, treba da je vlč. Mladen Juvenal Milohanić razriješen službe župnika u Bujama s time da će i dalje pastoralno djelovati u Tribanu. Ovaj ugledni svećenik porečko i pulske biskupije za svećenika je zaređen 1965., u 25 godini života; mladu misu slavio je u Tinjanu.

U Buje, Zrenj i Šternu Vladimir Brizić

Prve su mu službe bile u Vodnjanu, Juršićima i Galižani. Kada je doživio tešku saobraćajku, upisao je Pedagošku akademiju u Puli 1972 godine. Župnikom Labina i Podlabina ostaje osam godina. Godine 1980. diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru, stječući akademski naziv profesora talijanskog jezika i južnoslavenske književnosti. Dvije godine kasnije u Beču postiže stupanj magistra znanosti, usko specijalizirajući iščitavanje glagoljskih knjiga i rukopisa. Župe Buje i Triban preuzeo je 1981. godine. Dvanaest godina predavao je latinski i vjeronauk u srednjim školama u Poreču i Bujama. Veliki je štovatelj djela biskupa Dobrile; prije pet godina objavio je knjigu „Dr. Juraj Dobrila - glasnik istine, branitelj naroda i Crkve“.

I još je jedna informacija uočljiva: vlč. Rino Rakar više nije župnik u Zrenju i Šterni; maturirao je u pazinskom sjemeništu, Teologiju je završio u Rijeci, za svećenika je zaređen 1973. kada odlazi na službu u Juršiće, da bi od 1980. bio župnikom Zrenja i Šterne. Sve te župe – Buje, Zrenj i Šternu – preuzima vlč. Vladimir Brizić, donedavna upravitelj župe u Gologorici, Pazu, Krbunama, Pazinskim Novakima. Te župe biskup Kutleša dao je skrb vlč. Milivoju Korenu, koji je župnikovao na Labinštini (Gornji Labin, Raša, Sv. Nedelja, Sv. Martin i Šumber).

Okadar odlazi iz Marčane i Loborike

Na Labinštini još ima rošada: župnikom Sv. Nedjelje, Sv. Martina i Šumbera postao je vlč. Geremia Massa, Gornji Labin i Rašu preuzima vlč. Mirko Vukšić, dosadašnji župnik Materade, Kršeta i Petrovije. Župni suradnik Jeronim Jokić napušta Gornji Labin, Rašu, Sv. Nedelju, Sv. Martin i Šumber, te preuzima Boljun, Dolenju Vas i Vranje. Župniku Briziću na Bujštini pomagat će u pastoralu vlč. Marcin Madej, koji je bio župni vikar u pulskoj župi Uznesenja Marijina i u Štinjanu. Dosadašnje službe vlč. Madeja preuzima mladomisnik Mauro Boccadoro. Drugi ovogodišnji mladomisnik, Dejvis Martinović, imenovan je župnim vikarom u Umagu, a treći mladomisnik, Goran Levak, vicekancelarom porečke i pulske biskupije. Carlos Arturo Fonseca nije više župni vikar u Filipani, Hreljićima, Marčani i Loboriki; imenovan je župnikom u Materadi, Kršetama i Petroviji. Hrvoje Okadar nije više župnik Marčane i Loborike, već će ubuduće u župi Sv. Blaža, gdje dugo godina službuje vlč. Marijan Jelenić, preuzeti jednu nedjeljnu misu. Istodobno je službe duhovnog pomoćnika u Vodnjanu razriješen vlč. Anton Nižetić. Dosadašnju pastoralnu službu vlč. Okadara preuzima, dekretom biskupa Kutleše, vlč. Jure Purkić, koji je službovao u Boljunu. Franjevac o. Job Mikolić razrješen je službe župnika u Rovinjskom Selu, kojeg naslijeđuje fra Smiljan Berišić, a njemu će pomagati u funkciji župnog vikara fra Marijan Glamočak.

Boccadoro u Štinjan

Kada je riječ o fratrima, fra Darko Tepert dobio je ispovjednu jurisdikciju i kanonsku misiju za samostansku crkvu Pohođenja Blažene Djevice Marije u Pazinu. Vlč. Mauro Boccadoro, mladomisnik imenuje se župnim vikarom župa Uznesenja BDM u Puli i sv. Margarete djevice i mučenice u Štinjanu. Vlč. Alejandro Castillo ponovno je imenovan ravnateljem Pazinskog kolegija – Klasične gimnazije na vrijeme od pet godina. (R. BURŠIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter