Najviše komunalnom sustavu i društvenim djelatnostima – svakome po 81 milijun kuna

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Proračun Grada Poreča za iduću godinu u visini od 245,6 milijuna kuna prošao je sinoć prvo čitanje na Gradskom vijeću, zajedno s projekcijama za 2019. u visini od 191 milijun, te za 2020. godinu u iznosu od 185 milijuna kuna. Novi budžet nešto je manji od ovogodišnjeg koji iznosi 267,42 milijuna kuna. Termin do kada vijećnici trebaju predati amandmane je 5. prosinca do 17 sati. Prijedlog novog budžeta predstavili su vijećnicima gradonačelnik Loris Peršurić, koji ga je ocijenio ambicioznim, razvojnim i socijalno osjetljivim, te pročelnik za financije Darko Saftić koji ga je detaljno izložio.

Za 55 projekata 57,24 milijuna kuna

Prihodi od poslovanja predloženi su u visini od tri posto više nego ove godine, tj. 177 milijuna kuna, u što spadaju porezni prihodi od gotovo 66 milijuna kuna (porez na dohodak od 40,85 milijuna i porez na imovinu od 21,2 milijuna kuna), potom pomoći iz inozemstva i od države u iznosu od 47,7 milijuna (porast od 14 posto), prihod od imovine od 9,3 milijuna, a 51,4 milijuna kuna planirano je od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi. Pročelnik je naveo da su prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i donacija predviđeni u visini od 1,42 milijuna, a tu su i kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 1,44 milijuna kuna. U prijedlogu proračuna prihodi od nefinancijske imovine iznose skoro 45 milijuna kuna, a primici od financijske imovine i zaduživanja upisani u iznosu od 23,5 milijuna kuna.

Govoreći o načinu raspoređivanja sredstava, pročelnik je istaknuo da udio od po 33 posto, odnosno nešto ispod 81 milijun kuna, imaju odjeli za komunalni sustav te za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu koji u svom djelokrugu financira deset gradskih ustanova, Zajednicu sportskih udruga Grada Poreča i Dom za starije i nemoćne osobe. Slijedi Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom s 19 posto, onda Ured grada s udjelom od 10 posto, dok učešće od 0,5 do 2,8 posto imaju odjeli za proračun i financije, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, te za prostorno uređenje i gradnju. Svaki je pročelnik zasebno predstavio kako će se novac rasporediti, pri čemu će komunalni sustav uložiti 57,24 milijuna kuna na 55 projekata gradnje objekata komunalne infrastrukture po deset mjesnih odbora, a još 19,46 milijuna kuna u održavanje takvih objekata i uređaja.

Rotor u Baderni financirat će Grad

Vijećnici su imali brojna pitanja. Za obnovu dotrajale ceste od Stancije Portun prema Kosinožićima rečeno je da se radi o lokalnoj dionici u ingerenciji Županijske uprave za ceste kojoj je poslan zahtjev za hitnom sanacijom rupa i bankina. Rotor u Baderni financirat će Grad Poreč, iako se radi o prometnici u vlasništvu ŽUC-a. Na upit što je s prodajom projekta Jadran, vrijednog 20 milijuna kuna, odnosno gradnje poslovno-stambenog kompleksa s podzemnom garažom na starom nogometnom igralištu, rečeno je da su na natječaj stigle dvije ponude koje se trenutno analiziraju, a konačno odluku o najboljem ponuđaču donijet će vijećnici. U idućoj godini proširenje Doma za starije i nemoćne nije predviđeno, kao ni u projekcijama za 2019. i 2020., za što je gradonačelnik Loris Peršurić kazao da se krenulo u projektiranje, te da će se truditi pronaći sredstva u idućih nekoliko godina. Dogodine nema ni gradnje socijalnih stanova ni novca za uređenje Palače Sinčić, odnosno muzeja. Peršurić je pojasnio da se potrebitima po socijalnom programu pomaže na brojne načine, pa i sufinanciranjem stanarine, hrana i energenata. Za Palaču Sinčić je ove godine iz proračuna skinuto devet milijuna kuna, planiranih iz EU fondova. Gradonačelnik je pojasnio da tog novca u 2018. nema, no građevinska dozvola za radove postoji a hoće li projekt proći prijavu na EU fondove doznat će se tek 2019. Inače, za novi muzejski postav i rekonstrukciju palače potrebno je oko 35 milijuna kuna. Govoreći o Palači Bečić u starom gradu, koja također čeka obnovu, gradonačelnik je naveo da će studija isplativosti cijelog projekta najprije doći pred vijećnike koji će odlučiti u kojem smjeru krenuti i što učiniti s tim vrijednim zdanjem. Vijećnici su jednoglasno usvojili i financijsko i izvješće o radu Osnovne škole Poreč.

Dogodine stiže „La mula de Parenzo“

Na upit SDP-ovca Gorana Gašparca da pojasni najavu da će se uskoro postaviti kip „La mula de Parenzo“, za što nije primijetio stavku u proračunu, gradonačelnik je kazao da će projekt posvećen najpoznatijoj Porečanki predstaviti početkom godine.        -To neće biti samo kip, nego i trgovina, zapravo cijeli projekt. Neće se financirati iz proračuna, jer smo našli drugi izvor. Bit će to jedna lijepa turistička priča koju ćemo realizirati dogodine, a možda stignemo i prije Dana grada u travnju, najavio je Loris Peršurić.

Zaštitari stižu u pomoć komunalnim redarima

U proračunu je kao novost u domeni održavanja komunalnog reda predviđeno 300 tisuća kuna za zaštitare, koji imaju puno veće zakonske ovlasti nego komunalni redari. Gradonačelnik je rekao da ta praksa već postoji u nekim obalnim gradovima, primjerice od ovog ljeta u Rovinju, što se pokazalo efikasnim.             - Komunalni redari mogu koliko mogu, ruke su im vezane, a prekršitelji odluke o komunalnom redu to znaju. Vjerujem da ćemo sa zaštitarima, koji će na teren zajedno s redarima, biti puno efikasniji u provođenju reda, posebno tamo gdje se to dosad nije moglo, poručio je gradonačelnik. (Tanja KOCIJANČIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter