Najveća investicija energetska obnova Rivarele

Obnova zgrade OŠ Rivarela koju koristi i Talijanska osnovna škola u Novigradu
Obnova zgrade OŠ Rivarela koju koristi i Talijanska osnovna škola u Novigradu

Istarska županija je 2002. godine preuzela osnivačka prava za 65 zgrada osnovnih škola, 32 srednje škole te Učeničkog doma u Puli. Adaptacije, prenamjene i održavanje gotovo stotinjak zgrada iziskuju znatna ulaganja, za što decentralizirana sredstva koja stižu od države nisu dostatna, pa se razlika osigurava u županijskom proračunu. Uz problem financiranja, u županijskom Odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu kažu da su naslijedili i nesređene imovinsko-pravne odnose, što je u početku kočilo ulaganja. Ističu da bi Mrežu osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa trebalo revidirati.

Čeka se nova mreža škola

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta već nekoliko godina najavljuje novu Mrežu škola, ali nam smjernice za izradu još uvijek nisu poznate. Nova bi mreža postojeće stanje trebala "prekrojiti" na novo racionalno i prihvatljivije, s obzirom na demografska kretanja, prometnu povezanost, potrebe tržišta rada i druge promijenjene uvjete. Sve to reflektirat će se i na ulaganja u škole. Ulažemo prema mogućnostima, prioritetima, korak po korak. Zgrade je potrebno obnavljati, servisirati i održavati, što je sa sredstvima na raspolaganju i brojem građevina, a njih je 65, nemoguće u obliku kojem je potrebno, kaže županijska pročelnica za školstvo Patricia Percan.

Investicijskom i tekućem održavanju 25 ustanova osnovnoškolskog obrazovanja, koje su u 331 razrednom odjelu minule školske godine pohađala 4.794 učenika, ove je godine namijenjeno nepunih 1,049 milijuna kuna decentraliziranih sredstava, te 571,8 tisuća kuna iz županijskog proračuna. Za potrebe kapitalnih ulaganja, što podrazumijeva novu (do)gradnju, Županija raspolaže s 2,093 milijuna decentraliziranih kuna; 650 tisuća kuna vlastitih sredstava te 1,5 milijuna kuna namjenskih sredstava transferiranih kroz županijski proračun.

- Zadnjih nekoliko godina bavili smo se sanacijom krovova i stolarije na školskim zgradama, uz sufinanciranje nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Iznimno, OŠ Mate Balote u Bujama bila je prijavljena na projekt javno-privatnog partnerstva gotovo tri godine, te u zgradu nismo smjeli ulagati, budući da su sve investicije bile ukalkulirane u vrijednost i isplativost projekta na kojem se očekivalo sufinanciranje države od 55 posto.

Rekonstrukcije zdanja

Na školama diljem Istre rekonstruirana su postrojenja za grijanje, čime su postignute znatne uštede te kvalitetniji i sigurniji boravak učenika i djelatnika. Prema inspekcijskim nalozima izvršene su i rekonstrukcije hidrantskih mreža, gromobrana, spojeva na dovode i odvode voda, prilagodbe sanitarnih čvorova osobama smanjene pokretljivosti, adaptacije kuhinja i slično, nabraja Percan.

Trenutno najveća investicija u tijeku je energetska obnova zgrade OŠ Rivarela u Novigradu, koja obuhvaća rekonstrukciju krova, zamjenu vanjske stolarije, toplinsku izolaciju vanjskih zidova, izolaciju ukopanih dijelova ovojnice i zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom. Predviđa se ušteda oko 60 posto toplinske energije za grijanje. Investicija je vrijedna oko 4,850 milijuna kuna, što je namaknuto iz županijskog, te proračuna grada Novigrada, državnih decentraliziranih sredstava, te iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tvrtka Izo-građenje konzalting iz Osijeka upravo obavlja građevinsko-obrtničke radove i trebala bi ih dovršiti do početka sljedeće školske godine. Nadzor je povjeren porečkom Singradu. (Duška PALIBRK)

OPŠIRNIJE U TISKANOM IZDANJU


Podijeli: Facebook Twiter