Nagrada Grada Umaga za životno djelo Iztoku Vojiću

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

Na današnjoj su sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga usvojene sve točke dnevnog reda.

Donesena je odluka o dodjeli javnih priznanja i to nagrada Grada za životno djelo Iztoku Vojiću-post mortem, dok će godišnja nagrada Grada Umaga pripasti Elvi Piršl, Laser line-u d.o.o. i Borisu Lisici.

Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Umaga političke će stranke za 2017. godinu dobiti ukupno 225.547 kuna.

Trgovačkom društvu 6. maj odvodnja d.o.o. Umag dana je dvadesetogodišnja koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda na k.č.br. 554 k.o. Savudrija.

Vijećnici su između ostalog usvojili i odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada. Usvojen je i godišnji plan za razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Umaga za 2017. godinu. (Tea GRGIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter