Naglasak je na smanjenju otpada i reciklaži

S predstavljanja rječnika rovinjskog dijalekta - Maria Tamburini, Libero Benussi i Franco Crevatin (N. O. RADIĆ)
S predstavljanja rječnika rovinjskog dijalekta - Maria Tamburini, Libero Benussi i Franco Crevatin (N. O. RADIĆ)

Izgradnja reciklažnog dvorišta za Vodnjanštinu u poslovnoj zoni Vodnjan sjever čeka konačnu odluku o sufinanciranju te investicije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kako je na sjednici Gradskog vijeća Vodnjana u ponedjeljak, prilikom predstavljanja Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022., objasnio pročelnik za gospodarstvo Ezio Pinzan, reciklažno je dvorište već dobilo građevinsku dozvolu, kao i prethodnu odluku Fonda o sufinanciranju, pa se zapravo čeka samo njena potvrda.

- Ova je odluka usklađena s nacionalnim planom gospodarenja otpadom. U ožujku je naš Plan upućen u javnu raspravu, u lipnju smo dobili prethodnu suglasnost, a u kolovozu i mišljenje da nije potrebno pristupiti izradi strateške procjene utjecaja na okoliš, rekao je Pinzan, a vijećnici su Plan izglasali jednoglasno.

Sve manje otpada

Bitan dio Plana su ciljevi o smanjenu otpada, a zanimljiv je podatak iz tog dokumenta da se ukupna godišnja količina komunalnog otpada u Vodnjanu počela smanjivati od 2015. godine. Naime, 2014. proizvedeno je 2.907 tona, godinu kasnije 2.815., a prošle godine 2.812, tako da je taj trend već uočljiv. Od te količine 84 posto otpadalo je na komunalni miješani, a 11 posto na glomazni otpad. Zanimljiv je podatak da je lani udio turističkog otpada na Vodnjanštini iznosio nemalih 27 posto.

Prikupljanje "od vrata do vrata"

Do sada je za komunalni miješani otpad u sklopu selektivnog prikupljanja podijeljeno 810 čipiranih spremnika od 120 litara, a u upotrebi je i još 341 spremnik od 770 litara. Najviše je čipiranih kanti podijeljeno je proteklih godina u Galižani (281), zatim u Vodnjanu (220) i u Peroju (88), te gotovo nema naselja u kojima nije barem pokrenuto selektivno prikupljanje (izuzetak su Barbariga i plaže). Vodnjanština raspolaže s 90 zelenih otoka na kojima se prikuplja papir i karton, plastika, staklo i metali - u Vodnjanu ih je 27, u Galižani 18, u Peroju i u Barbarigi po devet, a u preostalim naseljima još 27. Glomazni otpad se na području Grada prikuplja putem spremnika po pozivu korisnika.

U usvojenom dokumentu čitamo i da je prema zakonodavstvu Europske unije Hrvatska do 2020. godine dužna 50 posto komunalnog te 70 posto građevinskog otpada pripremiti za ponovnu uporabu i recikliranje. Do konca 2020. plan je i znatno smanjiti biorazgradivi komunalni otpad mada na nacionalnoj razini još nije ispoštovano ni smanjenje predviđeno za prošlu godinu.

Jedan od ciljeva Vodnjan je da do 2020. uspostavi sustav odvojenog prikupljanja biološkog otpada, izgradnja kompostane i sortirnice, a do 2022. godine Grad i nadležna komunalna tvrtka u potpunosti uspostaviti odvojeno prikupljanje "od vrata do vrata". U provedbu Plana gospodarenja otpadom do 2022. godine Grad će se morati osloniti na vlastita sredstva te eventualno Fonda za zaštitu okoliša. (Zvjezdan STRAHINJA)


Podijeli: Facebook Twiter