Na Valkanama uređeno sunčalište, Stoja "na čekanju"

Kupalište Stoja iziskuje značajna ulaganja
Kupalište Stoja iziskuje značajna ulaganja

Ovih se dana intenzivno uređuje plaža na štinjanskoj Hidrobazi. Njoj će, osim samih Štinjanaca i turista koji ovdje dolaze, gravitirati i okolni mještani - od Valbandona i Fažane pa do Vodnjana. Tu se, zajedničkim sredstvima Ministarstva turizma i Grada Pule, uređuju dvije plaže koje će, između ostalog, biti prilagođene za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a radovi se planiraju okončati sredinom svibnja da bi korisnici nesmetano mogli koristiti plažu tijekom ljeta. No, što je s pulskim gradskim plažama, kako se one pripremaju za ljeto i kupališnu sezonu upitali smo Grad Pulu.

Sanacije betonskih ploča

Kako vele, s ciljem poboljšanja standarda, uvjeta boravka i korištenja, Grad Pula je još krajem protekle godine, u sklopu priprema za nadolazeću sezonu, nastavio s uređenjem kupališta Valkane.

"Od radova koji su okončani početkom ove godine treba istaknuti sanaciju sunčališta na sjeverozapadnoj strani kupališta. Naime, izvršena je sanacija dviju oštećenih betonskih ploča sunčališta, između rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i malog mola u dužini od 285 metra kvadratnih, te područja uz mali mol u dužini od 675 četvornih metara. Korigirana je cjelokupna ploha sunčališta, uklonjene su ploče s nadvišenim podestima na kojima se nalazila platforma za spasioce i dva podesta za tuševe, te su uklonjene slivne rešetke. Postavljena je nova ploča bez nadvišenja u kontinuiranom padu prema moru", vele iz Grada.

U sklopu tadašnjih radova uređene su i ležaljke za sunčanje za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Vrijednost investicije iznosila je gotovo 535 tisuća kuna, a radove je izvodio Murgons d.o.o. iz Pule.

"Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima uređenje i redovno održavanje ovog, iznimno posjećenog, gradskog kupališta čiji se obuhvat proteže na otprilike 11,5 ha, nastavit će se i u narednom periodu u cilju njegovog konačnog uređenja - realizacije i popratnih komplementarnih sadržaja u funkciji polivalentnog kupališnog kompleksa te time, pomalo nedefinirani status područja, pretvoriti u novu dodatnu vrijednost Pule", poručuju iz Grada.

Specifični uvjeti obnove

Što se tiče područja obuhvata kupališta Stoja, a koje se proteže na oko 2,95 hektara, ono predstavlja jednu od iznimno važnih lokacija, kako u pogledu njene vrlo atraktivne pozicije, tako i u pogledu njene memorijske vrijednosti. Time zapravo ima sve predispozicije za status gradskog kupališta po kriterijima javne plaže visokog standarda.

- Prostorno planskom dokumentacijom u obuhvatu ovog područja planirana je realizacija pješačkih površina, zaštitnog zelenila, sportsko-rekreacijske namjene i ostalih sadržaja u funkciji gradskog kupališta. Međutim, treba istaknuti kako je ovo kupalište specifično i u odnosu na činjenicu da predstavlja registrirano kulturno dobro unutar kojeg sve zahvate treba provoditi u skladu s vrlo specifičnim uvjetima obnove slijedom čega opširniji zahvati na njegovom uređenju iziskuju velika financijska sredstva", napominju iz Grada. Navode da s obzirom na navedeno Grad konstantno prati mogućnosti za financiranje obnove i iz vanjskih izvora.

"Do iznalaženja modaliteta za cjelovitu obnovu provodit ćemo aktivnosti uređenja koje nam mogućnosti dozvole i redovno održavati kupalište", poručuju iz Grada te napominju da se uređenje gradskih plaža, što je razvidno i iz svega navedenog, planira sustavno i kontinuirano, a uz dodatna ulaganja i privatnih investitora, standard svih plaža, ne samo spomenutih, planira se podići na viši nivo.

Sanitarni čvor u Gortanovoj uvali

Gradske investicije, sukladno financijskim mogućnostima, baziraju se prvenstveno na prioritetnim potrebama građana, sportaša i svih ostalih. Tako je primjerice u Gortanovoj uvali postavljen sanitarni čvor koji je, između ostalog, prilagođen osobama s invaliditetom te smanjene pokretljivosti i ubrzo će biti u funkciji. Kako bi se korisnicima omogućio siguran pristup sanitarnom čvoru izvest će se izbočine za kontrolu brzine kretanja s pješačkim prijelazom obilježenim horizontalnom signalizacijom.

Spomenimo i da je u sklopu uređenja kupališta Mornar postavljeno pontonsko plivalište, čime je omiljeno kupalište brojnih Puljana dobilo novi dodatni sadržaj, napominju iz Grada Pule te zaključuju da aktivnosti po pitanju uređenja gradskih plaža ovise o proračunskim mogućnostima, sredstvima iz drugih izvora financiranja te investicijama privatnih investitora. (Borka PETROVIĆ, snimio Neven LAZAREVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter