Na rubnim dijelovima grada podiže se i kvaliteta vodoopskrbe

Predstavljanje autora
Predstavljanje autora

Komunalna infrastruktura temelj je daljnjeg razvoja grada budući da stvara preduvjete za atraktivno uređenje javnog prostora, što izravno pozitivno utječe na standard građana i privlačenje novih investitora. Stoga grad Pula ide i u daljnje investicije, a jedna od svakako najvažnijih za građane je saznanje o budućem širenju vodovodne mreže.

Lani uloženo 17 milijuna kuna

- Za nama je godina puna investicija i projekata, kad je riječ o Vodovodu Pula. Godina 2017. ostat će zapamćena po važnim projektima poput rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Luterija – Marčana, po izgradnji vodovodne mreže na Trgu kralja Tomislava, rekonstrukciji magistralnog cjevovoda u ulici Prekomorskih brigada do Japodske ulice, rekonstrukciji vodovodne mreže i nadzoru u Ližnjanu, Medulinu, na lokaciji Banjole - Rupice te u Vodnjanu, izgradnji vodovodne mreže u Jadreškima te rekonstrukciji vodovodne mreže u Šišanu. Riječ je o investicijama ukupno vrijednima 16,9 milijuna kuna. Osim toga, ulagali smo i u vlastite objekte pa je tako sanirana vodosprema Bričanci, rekonstruirana je i sanirana sekcija tlačnog voda iz strojarnice u pogonu Rakonek, kao i vodosprema Galantino, kaže direktor Vodovoda Pula Dean Starčić.

No, osim vidljivih radova, kako naglašava, provode se i zahtjevne aktivnosti na pripremi potrebne dokumentacije za apliciranje niza projekata na EU i ruralne fondove te programe Hrvatskih voda.

- Važno je podsjetiti da Vodovod Pula brine o 45 tisuća kućanstava i 900 kilometara vodovodne mreže, a za održavanje i redovito unapređenje tako velikog sustava potrebna su značajna sredstva da bi se građanima osigurala što kvalitetnija usluga. Stoga kontinuirano ulažemo u odnos s našim potrošačima pa smo ove godine, osim e-računa, uveli i e-poštu u suradnji s Hrvatskom poštom. Kao grad koji je jedan od lidera u primjeni digitalizacije u svom poslovanju, na ovaj način želimo omogućiti bolju dostupnost i fleksibilnost našim potrošačima, naglašava direktor Starčić.

Govoreći o daljnjim planovima, direktor ističe da se na području Pule trenutno rekonstruira cjevovod u sklopu izgradnje prometnice za novi trgovački centar na Stoji te je u planu i izgradnja vodovodne mreže u sklopu uređenja kupališta Hidrobaza. Osim toga, na području ostalih općina i gradova postoje planovi za rekonstrukciju, ali i izgradnju, te se u planove uklapaju i projekti koji će se financirati kroz ruralne i EU fondove.

Potrošnja raste samo u sezoni

- U 2018. godini ostvarit ćemo i partnersku suradnju s tvrtkom Pragrande na projektima Pula Sjever i Pula Centar, s ciljem da se na tim područjima, posebice na rubnim dijelovima grada, uz odvodnju podigne i kvaliteta vodoopskrbe. Bitno je napomenuti da u idućoj godini planiramo prihode na razini prethodnih godina budući da još uvijek nije zabilježen znatan porast potrošnje. On je isključivo sezonski i vezan je za vremenske uvjete tijekom ljeta, što nam stvara velike izazove u poslovanju. Pritom je potrebno istaknuti kako fiksni troškovi poslovanja nisu vezani za isporučenu količinu. Nažalost, uredbom Vlade podigle su se naknade za obnovljive izvore energije pa su posljedično porasli i troškovi električne energije. Govorimo li o porastu na godišnjoj razini, riječ je o povećanju oko 800.000 kuna, što izravno utječe na troškove i likvidnost Vodovoda Pula, kaže direktor Starčić.

Upravo stoga, nameće će se pitanje obračunavanja naknade za korištenje voda s obzirom na najavljene promjene. Direktor, prije svega, ističe da je Vodovod Pula samostalno uložio više od pet milijuna kuna u nadogradnju opreme, potrebna mjerenja, softverska rješenja i edukaciju djelatnika.

- Iz tog razloga danas možemo reći da smo uspjeli smanjiti gubitak vode ispod 20 posto te da sada imamo jedan od nižih gubitaka u Hrvatskoj budući da je prosjek u zemlji iznad 45 posto. Riječ je o razlici količine vode koja uđe u sustav i koja se uspije naplatiti. Nama je, naravno, cilj dodatno smanjenje. Održavanje takvih pozitivnih trendova bit će moguće kroz dodatna ulaganja i nadogradnju, za što je potrebno osigurati fiksna sredstva, neovisno o količini prodane vode, rezimirao je direktor Starčić.

Nužna korekcija fiksnog dijela naknade

Prema riječima direktora Vodovoda Deana Starčića, posljednjih desetak godina kontinuirano se podiže efikasnost, s ciljem ukupne optimizacije poslovanja, dok istovremeno unapređuju kvalitetu usluge prema krajnjem potrošaču. Takav proces zahtjeva učestala ulaganja, kako u ljudske resurse, tako i u tehnologiju koja će to omogućiti.

- Posljednja je korekcija cijena provedena 2011., kad je cijena kubika smanjena za kunu, odnosno s 5,95 na 4,95 kuna, te je na temelju uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga uvedena fiksna naknada u iznosu od 6 kuna. U vrijeme recesije ovo je bila razumna odluka koja je, međutim, istovremeno značila i oko 2 milijuna kuna manje prihoda. Upravo je fiksna naknada izvor sredstava za održavanje i nadogradnju sustava te taj iznos ne pokriva nužne troškove. Vodovod Pula, naime, i dalje ima jednu od najnižih naknada u Hrvatskoj. Usporedimo li Pulu s gradovima koji su nam slični veličinom, vidjet ćemo da Varaždin ima naknadu 15 kuna, Zadar 13, dok je u Velikoj Gorici naknada 16 kuna. Dodamo li tome i činjenicu da je, dakle, korigirana i cijena električne energije koja je nužna za redovitu distribuciju, to znači da su moguće korekcije fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga kako bi se razina gubitka dodatno smanjila. Društvo će od svojih osnivača zatražiti suglasnost za korekciju fiksnog dijela naknade za pružene usluge, istaknuo je direktor Starčić. (Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter