Na proljeće počinje proširenje Zavoda za javnozdravstvo Istarske županije


Dogradnja Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije aktualna je već nekoliko godina i svako toliko ponovno se pojavi. Zadnji put 2011. godine prolaznici, ali i brojni djelatnici Zavoda, svjedočili su mjerenju postojeće zgrade u Nazorovoj ulici, a pojašnjenje je bilo da se to radi upravo za potrebe izrade idejnog projekta proširenja. Tada je to začudilo poznavatelje prilika jer je u tom trenutku Zavod gubio akreditacije za određene poslove pa je bilo neobično da se svejedno planira širenje zgrade. No, čini se da je ta priča ipak odmakla dalje i postala je ponovno aktualna ovih dana. 

Prostor za sve veći obim posla

To nam je potvrdio i ravnatelj ZZJZ-a dr. med. Aleksandar Stojanović. Ukazao je na povijesni razvoj ove institucije, pa tako i na sve veće potrebe za prostorom. Govoreći o pregledu povijesnog razvoja ustanove s osvrtom na današnje stanje i potrebu realizacije projekta dogradnje, ravnatelj Stojanović ističe, prije svega, da Zavod ima ustroj kroz osam organizacijskih jedinica te da se bavi prevencijom i ranim otkrivanjem bolesti, zdravstvenim odgojem i promocijom zdravih načina života, mikrobiološkom dijagnostikom, prati kretanje bolesti, zdravstvenu ispravnost vode za piće i hrane te elemenata okoliša. Uočava aktualne javnozdravstvene potrebe stanovništva i posebnih skupina kroz prikupljanje i analizu, stvaranje i unaprjeđivanje znanja koja su upotrebljiva za donositelje odluka, stručnjake i javnost. Razvija i provodi suvremene, brze i učinkovite intervencije za suzbijanje bolesti, unaprjeđenje zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti kroz suradnju i partnerstvo s drugim sektorima.

U skladu s tim Zavod si je zacrtao određene strateške ciljeve radi veće funkcionalnosti i učinkovitosti, kao što su praćenje zdravlja, mikrobiološka i parazitološka dijagnostika, prevencija, pregledi i cijepljenje; stručni nadzor i kontrola rada drugih subjekata; savjetovališni i terapijski rad; promicanje zdravlja i edukacija.

- U vrijeme izgradnje ustanove, prostor je u potpunosti zadovoljavao ondašnjim potrebama. Međutim, stručnim razvojem ustanove, osnivanjem novih organizacijskih jedinica radi širenja djelatnosti te konstantnim unapređivanjem kvalitete i kvantitete rada, pojavljuje se problem manjka prostora. Godine 2010. počinje se ozbiljnije razmatrati problematika prostora te se započinje suradnja s AD - arhitektura i dizajn d.o.o. iz Pule, koji predlažu tri moguća izvedbena projekta: nadogradnju postojeće zgrade, dogradnju postojeće zgrade ili izgradnju nove zgrade uz postojeću. Godine 2011. započela je i izrada projektne dokumentacije koja je 2015. godine u potpunosti dovršena izdavanjem građevinske dozvole od strane Upravnog odjela za prostorno uređenja Grada Pule. Nakon razmatranja pojedinih idejnih rješenja i nakon provedbe ocjene mogućnosti korištenja prostora, prema SWOT analizi, prihvaćen je projekt dogradnje postojeće zgrade, ističe ravnatelj Stojanović i pojašnjava da će po tom rješenju biti moguća fazna izgradnja, zadovoljit će se programi i potrebe, povezati s postojećim sadržajima, a da se pozicija postojećih funkcija službi neće mijenjati u većoj mjeri. 

Novih tisuću kvadrata prostora

Projektom dogradnje ustanove dosadašnja površina uvećala bi se za oko tisuću četvornih metara.

- Projektom je predviđena dogradnja dvaju aneksa na istočnoj (dvorišnoj) strani postojeće zgrade ustanove. Ovaj projekt omogućuje korištenje postojećih komunikacija i povezivanje postojećih odjela s novim građevinama po etažama. U sjevernom aneksu, dostupnom s ulice sa sjeverne strane, u suterenu će biti smještena Služba za školsku medicinu koja se trenutno nalazi u Istarskoj ulici u Puli u prostorima koji nisu u vlasništvu ustanove što će značajno doprinijeti smanjivanju troškova režija i održavanja. Osim prostora predviđenog za ambulantni rad, projekt predviđa i prostor savjetovališta, ističe ravnatelj.

U prostoru visokog prizemlja, predviđeni su, pak, dodatni prostori Službe za zajedničke poslove te sala za predavanja. Na prvom katu predviđeni su prostori za Službu za zdravstvenu ekologiju koji će nadogradnjom biti povezani sa sadašnjim prostorom Službe koji je trenutno značajno ograničen. U nadograđenom prostoru predviđena su dodatna četiri laboratorija i to za atomsku apsorpcijsku spektrometriju, za pripremu uzoraka za atomsku apsorpcijsku spektrometriju, za IR spektrometriju te za fizikalno-kemijska ispitivanja predmeta opće uporabe, kao i prostor za internu pismohranu Službe.

- Inače, Služba za zdravstvenu ekologiju proširiti će se djelom i na postojeće prostore Službe za mikrobiologiju u kojima će biti smješteni laboratorij za plinsku kromatografiju, plinsku kromatografiju - masenu spektrometriju te tekućinsku kromatografiju i zaseban prostor za pripremu terena te prijem uzoraka s terena. U planu je i nadogradnja južnog aneksa gdje će u suterenu biti prostor za pismohranu ustanove te vježbaonica za potrebe Službe za mikrobiologiju. U prostoru visokog prizemlja značajni dodatni prostori predviđeni su za potrebe Službe za javno zdravstvo za provedbu javnozdravstvenih edukacija. Osim kancelarijskih prostora, projekt uključuje prostor za savjetovalište, pokaznu kuhinju i salu za radionice. Potrebno je istaknuti da je od siječnja ove godine započelo sa radom Savjetovalište za prehranu, a Služba ima pripremljene i druge projekte unaprjeđenja javnozdravstvene zaštite koji radi problematike prostora nisu mogli biti u potpunosti realizirani. Na katu su predviđeni prostori za potrebe Službe za mikrobiologiju koji uključuju laboratorije za bakteriološku dijagnostiku i dijagnostiku crijevnih infekcija, pojašnjava dr. Stojanović. 

Vrijednost radova 24 milijuna kuna

S obzirom da ustanova posjeduje kompletnu dokumentaciju, nakon utvrđivanja modaliteta financiranja u suglasnosti s osnivačem, nema objektivnih prepreka za pokretanje projekta te se planira početak realizacije projekta tijekom proljeća 2018. godine. Inače, 2018. godine je 80 godina od početka javnozdravstvene djelatnosti u zgradi u Nazorovoj ulici u Puli. Na temelju procjene projektantske kuće, vrijednost same dogradnje ustanove iznosi oko 24,28 milijuna kuna. Racionalnim poslovanjem ustanova je dio viška sredstava iz proteklih godina, namjenski rezervirala za ulaganje u prostor i opremu nadograđenog kompleksa. Realizacijom projekta ostvario bi se cilj objedinjavanja svih djelatnosti ustanove na jednoj lokaciji što pridonosi povećanju dostupnosti i kvaliteti usluge prema korisnicima ustanove te stručnom razvoju ustanove. (Sandra ZRINIĆ TERLEVIĆ)Podijeli: Facebook Twiter